GoDaddy

SERVICEAFTALE FOR HJEMMESIDEPROGRAM V7

Sidst revideret: 27. december 2017

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.

1. OVERSIGT

Serviceaftale for hjemmesideprogram v7 (denne aftale) indgås af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company og dig og er effektiv fra datoen for elektronisk accept. Denne aftale fremsætter betingelser og vilkårene for din brug af GoDaddys hjemmesideprogram-tjenester (hjemmesideprogram eller tjenesterne).

Din elektroniske accept af aftalen bekræfter, at du har læst, forstår, anerkender og accepterer at være fundet af aftalen samt (i) GoDaddys aftale om generelle servicebetingelser og (ii) enhver planbegrænsning, produktansvarsfraskrivelse eller anden begrænsning, der præsenteres på landingssiden for hjemmesideprogrammet på GoDaddys hjemmeside (denne hjemmeside), hvoraf både (i) og (ii) er inkorporeret heri ved reference.

Udtrykkene vi, os eller vores henviser til GoDaddy. Udtrykkene du, din, bruger eller kunde henviser til ethvert individ eller enhver enhed, som accepterer denne aftale og/eller bruger tjenesterne. Medmindre på anden vis specifikt opgivet i denne aftale, skal intet i denne aftale anses for at tildele nogen tredjepart rettigheder eller goder.

Du anerkender og accepterer, at (i) GoDaddy, udelukkende ud fra deres skøn, til enhver tid kan ændre eller tilpasse denne aftale og enhver politik eller aftale, som er inkorporeret heri, og sådanne ændringer eller tilpasninger bliver ret øjeblikkeligt, efter de er postet på denne hjemmeside, og (ii) din brug af denne hjemmeside eller tjenesterne fundet på denne hjemmeside efter ændringer eller tilpasninger er blevet lavet (som indikeret ved datoen for sidste revision øverst på denne side) skal konstituere din accept af denne aftale som sidst revideret. Hvis du ikke accepterer at være bundet af nærværende aftale som sidst revideret, brug ikke (eller fortsæt ikke med at bruge) denne hjemmeside eller tjenesterne fundet på denne hjemmeside. Derudover kan GoDaddy lejlighedsvis underrette dig om ændringer eller modifikationer af denne aftale via e-mail. Det er derfor meget vigtigt, at du holder oplysningerne i din kundekonto (Kundekonto) opdaterede, herunder din e-mailadresse. GoDaddy påtager sig intet ansvar for, at du ikke modtager e-mailbeskeder, hvis den manglende levering er forårsaget af en ukorrekt eller forældet e-mailadresse.

2. BESKRIVELSE AF TJENESTER

Hjemmesideprogrammet er et online program til udfærdigelse af hjemmesider, der giver dig mulighed for at lave en hjemmeside indenfor de parametre, der er specifikke for din plan. InstantPage er et online hjemmesideprogram, der giver dig mulighed for at lave en hjemmeside med én side.

Underlagt de i denne aftale indeholdte betingelser og vilkår giver vi dig en begrænset, genkaldelig, ikke-eksklusiv licens, der ikke kan gives i underlicens, til at bruge hjemmesideprogram-analyser (analyser) udelukkende, så du kan bruge analyserne til hjemmesideprogram-egenskaber, og (b) du kan tilgå og se på rapporter via din GoDaddy-konto. Analyserne gør det muligt at spore dine besøgendes IP-adresser, besøgstidspunkter, overskriftsoplysninger og lokationer (data). Du skal overholde alle gældende love og regler ved brug af og adgang til analysedata og -rapporter. GoDaddy og dennes fuldt ejede datterselskaber kan opbevare og bruge data, der indsamles af analyserne, i henhold til dennes privatlivspolitik. Du må ikke (og må ikke lade nogen tredjepart) bruge analyserne til at spore, opsamle eller uploade oplysninger, der personligt identificerer en person (som f.eks. navn, e-mailadresse eller faktureringsoplysninger) eller andre data, der med rimelighed kan knyttes til sådanne oplysninger. Du skal have og overholde en passende privatlivspolitik og overholde alle gældende love, politikker og forskrifter vedrørende indsamling af oplysninger fra besøgende. Du skal offentliggøre en privatlivspolitik. Denne politik skal indeholde en meddelelse om din brug af cookies, der bruges til at indsamle data. Du skal oplyse, at du bruger analyser, og hvordan analyser indsamler og behandler data.

3. FACELIFT-TJENESTER

GoDaddys Facelift-tjeneste (Facelift) udfører en visuel designændring for eksisterende WSB v6- og WSB v7-kunder. Vores tredjepartsleverandører arbejder ud fra din offentliggjorte hjemmeside, tager eksisterende billeder og tekst og ændrer designet baseret på dine designinput.

Facelift tager typisk 2-3 uger (det kan tage længere, afhængigt af hjemmesidens kompleksitet) at gennemføre det nye designs første version. Derefter sender vi den til dig til feedback, udfører eventuelle ændringer og lægger den derefter på din GoDaddy-konto, når den er færdig. Varigheden af feedback-runderne afhænger af, hvor kompleks feedbacken er. Når hjemmesiden er færdig, skal du logge på for at gennemføre eventuelle endelige redigeringer. Derefter offentliggør du den, når den er klar.

4. FACELIFT-BEGRÆNSNINGER

Facelift bruger den publicerede version af din hjemmeside som grundlag (der er bygget med GoDaddys hjemmesideprogram), når du indsender din designformular. Derfor giver vi INGEN garanti for:

  i. at ændringer, der foretages på din hjemmeside efter indsendelse af den første designformular, vil indgå i omdesignet.
  ii. at yderligere krav, der er sendt efter den første designformular, kan imødekommes.
  iii. at yderligere indhold (f.eks. tekst, billeder), kan indarbejdes i dit omdesign.
  iv. at usynligt indhold (f.eks. indlejret HTML/JS-kode fra tredjeparter, metatags for SEO) vil blive indarbejdet.
  v. at SEO vil være det samme eller bedre end den tidligere omdesignede hjemmeside.
  vi. at Facelift gennemføres på et bestemt tidspunkt. Hvis du har visse begrænsninger vedrørende tidsfristen, er Facelift ikke den rigtige tjeneste for dig.
  vii. at vi kan redigere indhold eller billeder, der skal bruges i det ændrede design, der ligger på kundens eksisterende, offentliggjorte hjemmeside.
  viii. evt. telefonsupport og samråd med designeren. Vi tilbyder e-mailsupport og kommunikation via webformularer.

5. FACEBOOK PAGE DESIGNER

Hjemmesideprogram og InstantPage inkluderer adgang til et program til design af Facebook-sider (Facebook Page Designer).

Facebook Page Designer giver dig mulighed for at skræddersy Facebook-sider designet til at komplementere din hjemmeside. Antallet af tilladte Facebook-sider varierer afhængigt af din hjemmesideprogram-plan og er i tillæg til antallet af hjemmesider, der er inkluderet i din hjemmesideprogram-plan.

Hvis du vil anvende Facebook Page Designer, skal du (i) åbne en Facebook-konto (hvis du ikke allerede har en) og (ii) aktivere en offentlig side fra din Facebook-konto. Når du er færdig med at designe dine Facebook-sider, skal du linke Facebook-siderne til din Facebook-konto for at gøre det muligt at navigere til Facebook-siderne. Vær opmærksom på, at dine Facebook-sider bygges på den samme hostingkonto (og er tilgængelige fra det samme kontrolpanel) som din hjemmeside. Som følge heraf skal mindst én side på din hjemmeside publiceres, før dine Facebook-sider kan publiceres.

6. BEGRÆNSNINGER

TLD’er. Du er indforstået med og accepterer, at din hjemmeside vil være underlagt alle begrænsninger for indhold (eller andre begrænsninger), der er specifikke for det topdomæne (TLD), som det er knyttet til. Hvis du har mere end én hjemmesideprogram-konto, er det kun den hjemmesideprogram-konto, der er knyttet til det pågældende TLD, der er omfattet af sådanne begrænsninger.

Kommer snart-sider. Hjemmesideprogrammet tilbyder en Kommer snart-side for kunder, som endnu ikke er klar til at opbygge deres hjemmeside. Du er indforstået med og accepterer, at hvis du vælger muligheden Kommer snart-side, har du et mere begrænset udvalg af design- og farvekombinationer end dem, som er tilgængelige i hjemmesideprogrammets skabelonbiblioteket.

Forpligtelse til opretholdelse af abonnement. Levering af hjemmesideprogrammet er afhængig af dit aktive abonnement på (og betaling for) hjemmesideprogrammet. Manglende vedligeholdelse af dit abonnement til ethvert tidspunkt medfører, at hjemmesideprogrammet afbrydes. Tilbagevendende betaling for dit hjemmesideprogramabonnement begynder på købsdatoen. Gebyrer betalt for hjemmesideprogrammet kan ikke overføres til andre hjemmesideprogram-konti (eller andre GoDaddy-konti) end den konto, som fra begyndelsen var tilknyttet hjemmesideprogrammet på købsdatoen.

Øjeblikkelig offentliggørelse. InstantPage er designet til øjeblikkeligt at promovere din hjemmeside live på dit domænenavn. Du anerkender og accepterer, at du ikke har muligheden for på forhånd at se enten indledende designvalg eller efterfølgende designændringer på din hjemmeside, før de er live. Som følge heraf opfordrer vi dig til omhyggeligt at gennemse din/dine (i) baggrund, (ii) tekst, (iii) layouts, (iv) widgets og (v) farver på hvert trin.

7. INTEGRATION MED HOSTINGPLATFORM; EJERSKAB AF HJEMMESIDER

Hjemmesider, skabt ved brug af hjemmesideprogram eller InstantPage er bygget på og integreret med GoDaddys hostingplatform, og ethvert forsøg på at migrere eller på anden måde overføre enhver sådan hjemmeside til en anden hostingudbyder, er en overtrædelse af denne aftale.

Undtagen indholdet, som stilles til rådighed af os, tilhører den hjemmeside, som er skabt ved brug af hjemmesideprogram eller InstantPage GoDaddy, og alle sådanne hjemmesider (inklusive kopier deraf) er underlagt amerikanske og udenlandske love om copyright, varemærke, patent og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. GoDaddy giver dig en ubegrænset licens til hjemmesiden i perioden for dit abonnement på hjemmesideprogram. Annullering af hjemmesideprogram-abonnement af enhver grund afslutter herefter din licens til hjemmesiden. Du accepterer at forhindre enhver uautoriseret kopiering af hjemmesider, der bruger hjemmesideprogram eller InstantPage. Medmindre andet specifikt fremgår af denne aftale, gives der ingen ret eller licens til copyright, varemærke, patent eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller licens under denne aftale. GoDaddy forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt bliver overført heri.

Når du overfører indhold til din hjemmeside, tildeler du GoDaddy en ubegrænset licens (i) til at bruge indholdet med det formål at inkludere det på din hjemmeside og (ii) vise skærmbilleder af en hvilken som helst hjemmeside, der er oprettet ved hjælp af hjemmesideprogrammet online, i markedsføringsmaterialer eller på andre måder som fastsat af GoDaddy, alene efter deres absolutte skøn. Du erklærer og garanterer desuden over for GoDaddy, at (a) du har alle nødvendige rettigheder til at distribuere et sådant indhold, enten fordi du er forfatteren til indholdet og har retten til at distribuere det, eller fordi du har de relevante distributionsrettigheder, licenser, samtykker og/eller tilladelser til anvendelsen på skrift fra ejeren af ophavsretten eller andet, og (b) du ikke krænker en tredjeparts rettigheder. Som anvendt her skal indhold uden begrænsning omfatte tekst, software, widgets, applikationer, scripts, kildekode, API, fotografier, illustrationer, billeder, grafik, lyde, musik, lyd, video og interaktive funktioner (og de varemærker, servicemærker og logoer, der er indeholdt deri). Du indestår for og accepterer, at indhold, som du overfører til hjemmesideprogrammet, kan være tilgængeligt med det samme. Leveret indhold kan desuden blive cachelagret i op til et år, og sletning af indhold fra hjemmesideprogrammer fjerner ikke cachelagrede versioner af indholdet.

8. ANDRE PRODUKTER OG TJENESTER FRA GoDaddy

Hjemmesideprogrammet kan inkludere adgang til andre produkter eller tjenester fra GoDaddy, såsom GoDaddys (i) e-mail, (ii) fotoalbum og (iii) SSL-produkter.

Hvis du køber hjemmesideprogram, betyder din elektroniske accept af denne aftale, at du har læst, forstår, anerkender og accepterer at være bundet af denne aftale sammen med aftaler på produktniveau for alle andre GoDaddy-produkter og -tjenester inkluderet i hjemmesideprogrammet, såsom GoDaddys (i) aftale om arbejdsområdeservice og (ii) abonnentaftale om SLL-certifikattjeneste, som findes her, og som er inkorporeret heri ved reference.

De produkter og tjenester, der er inkluderet i hjemmesideprogrammet, findes på landingssiden til hjemmesideprogrammet.

Fotoalbum-tjenester. Med fotoalbum kan du (i) overføre, organisere, redigere og downloade fotos og (ii) overføre og organisere videoer i offentlige, private og adgangskodebeskyttede gallerier. Du vil også kunne dele fotos og videoer via e-mail eller opslå dem på deres blogs eller hjemmesider. Du anerkender og accepterer, at alle fotos, videoer og andet indhold, der overføres til eller vises i fotoalbum, skal overholde de generelle servicebetingelser.

Smart Space-tjenester. Med tjenesten SmartSpace kan du personliggøre en hjemmeside. Du kan personliggøre eller ændre udseendet af din hjemmeside, som det angives og tillades i henhold til anvisningerne i nærværende aftale. Du må ikke på anden vis tilpasse eller ændre applikationen eller noget af det angivne indhold. Du accepterer desuden ikke at foretage reverse engineering, dekompilere eller på anden måde forsøge at afdække kildekoden. Du er ikke autoriseret til at kombinere hjemmesiden med et andet softwareprogram eller andre applikationer, og du er ikke autoriseret til at integrere plug-ins eller andre forbedringer, end dem der leveres. RSS-feeds, chatapplikationen og API'erne må ikke ændres, distribueres eller deles på nogen måde. RSS-feeds, chatapplikationen og API'erne kan til enhver tid bringes til ophør. Du anerkender og accepterer, at din brug af tjenesten SmartSpace skal overholde betingelserne i de generelle servicebetingelser.

9. GENERELLE REGLER FOR ADFÆRD, FACEBOOK-BEGRÆNSNINGER

I tillæg til de generelle regler for adfærd inkluderet i aftalen om generelle servicebetingelser, anerkender og accepterer du specifikt, at:

 1. Hvis du får adgang til Facebook Page Designer, skal du ikke anvende den til at lancere en Facebook-side, som promoverer, giver indholdsreference, faciliterer, indeholder eller bruger noget af det følgende:
  • alkoholrelateret indhold eller salg af tobaksprodukter, ammunition og/eller våben,
  • indhold, der overtræder nogen af tredjeparts rettigheder, inklusive intellektuelle ejendomsrettigheder, privatliv, omtale, moral eller andre personlige rettigheder eller ejendomsrettigheder, eller som er vildledende eller bedragerisk,
  • spil, inklusive uden begrænsninger, alle online-casinoer, -sportsbøger, -bingo eller -poker,
  • Ulovlig aktivitet og/eller ulovlige konkurrencer, pyramideskemaer, sweepstakes eller kædebreve (hvis du afholder, refererer til eller faciliterer en lovligt tilladt sweepstakes, konkurrence eller anden promovering, er du underlagt Facebooks annonceregler, som findes her) eller
  • indhold, der er hadefuldt, truende, ærekrænkende eller pornografisk, opfordrer til vold eller indeholder nøgenhed eller grafisk eller meningsløs vold.
 2. Hvis du får adgang til Facebook Page Designer, skal du sikre, at du ejer og har sikret alle nødvendige rettigheder til at kopiere, vise, distribuere, levere, gengive og offentligt opføre alt indhold på eller i din applikation til Facebook-brugere i alle lande, hvor du gør indholdet tilgængeligt.

10. TREDJEPARTSBILLEDER OG -SOFTWARE

Definitioner og anvendelsesområde. Som en del af hjemmesideprogrammet og Instant Page kan du få tilladelse til at bruge visse (i) fotos, illustrationer eller andre billeder (billeder) og/eller (ii) software, widgets eller andre applikationer (software) udviklet, ejet eller licenseret af tredjepartsudbydere, som GoDaddy kan tegne kontrakt med fra tid til anden. Hvis billederne/softwaren følges af eller kræver accept af en licensaftale fra en tredjepartsudbyder, er din brug af billederne/softwaren underlagt betingelser og vilkår i en sådan licensaftale, der udgør et bilag til (ikke træder i stedet for) denne aftales betingelser og vilkår.

Betingelser og vilkår der gælder for alle billeder/software. Du er indforstået med og accepterer, at (i) billederne/softwaren hverken er solgt eller distribueret til dig, og du må kun bruge billederne/softwaren som en del af hjemmesideprogrammet eller InstantPage. (ii) Du må ikke fjerne, ændre eller sløre nogen eller noget copyright, varemærke eller anden meddelelse om ejendomsrettigheder, som er indeholdt i eller på billederne/softwaren, og (iii) du kan ikke tilpasse, udføre reverse engineering, dekompilere, disassemblere, tilbagekompilere, oprette afledede værker eller forsøge at udlede kildekoden fra billederne/softwaren.

GoDaddy kan videregive din personlige oplysninger til tredjepartsudbydere i det omfang, det er nødvendigt for at levere billeder/software fra tredjeparten, herunder, men ikke begrænse til, det domænenavn, der er knyttet til hjemmesideprogrammes- eller InstantPage-siden. GoDaddy forbeholder sig retten til når som helst at tilpasse, ændre eller annullere leveringen af billeder/software, og du accepterer at samarbejde i forbindelse med udførelsen af eventuelle opgaver i, der er nødvendige denne forbindelse.

GoDaddy giver ingen repræsentation eller garanti for noget eller nogen tredjeparts billeder/software tilbudt i forbindelse med hjemmesideprogrammet eller InstantPage og fralægger sig udtrykkeligt enhver forpligtelse eller ethvert ansvar vedrørende dette.

Dun anerkender og accepterer, at du vil beskytte, forsvare, kompensere og holde GoDaddy skadesløs fra og mod samtlige krav pålagt eller pådraget GoDaddy direkte eller indirekte som følge af din brug eller misbrug af tredjeparts billeder/software. Du er indforstået med og accepterer, at udbyderne af tredjeparts billeder/software er tredjepartsbegunstigede i denne aftale med henblik på at håndhæve deres rettigheder i henhold til denne aftale.

Yderligere betingelser og vilkår der gælder for Fotolia. Du er indforstået med og accepterer Fotolias betingelser og vilkår for brug, som findes her, og som hermed er inkorporeret ved reference.

Yderligere betingelser og vilkår der gælder for MapQuest. Du er indforstået med og accepterer, at du ikke vil (i) optage, gemme, arkivere, lagre, oprette en database over eller på anden vis kopiere kort og/eller kørselsanvisninger (eller dele heraf), undtagen i det omfang, det er nødvendigt for at generere et sådant kort og/eller kørselsanvisninger, med henblik på at få vist og udskrive dem på et midlertidigt grundlag, (ii) underlicensere, lease, udleje, tildele, distribuere, ompakke, ommærke eller på anden vis overføre eller videregive kort og/eller kørselsanvisninger til tredjepart eller (iii) forårsage, hjælpe med til eller med kendskab dertil tillade tredjepart at gøre noget af det foregående.

Yderligere betingelser og vilkår der gælder for eBay. Du er indforstået med og accepterer, at du vil overholde eBay Developers Program og API License Agreement, som findes her og som hermed er inkorporeret ved reference. Du accepterer og anerkender, at eBay ejer alle rettigheder til udviklerprogrammets (Developers Program) intellektuelle ejendom som beskrevet i udviklerprogrammet og API-licensaftalen.

Yderligere betingelser og vilkår der gælder for AddThis. Du er indforstået med og accepterer, at din brug af AddThis er underlagt servicebetingelserne, som findes her, og AddThis' privatlivspolitik, som findes her, og som hermed er inkorporeret ved reference.

Yderligere betingelser og vilkår der gælder for Google Maps. Du er indforstået med og accepterer, at din brug af Google Maps er underlagt de servicebetingelser, der findes her, og som hermed er inkorporeret ved reference.

Yderligere betingelser og vilkår der gælder for Bliv fundet (Get Found). Du er indforstået med og accepterer, at hvis du bruger widgetten Bliv fundet, er du underlagt servicebetingelser for Bliv fundet, som findes her, og som hermed er inkorporeret ved reference.

Yderligere betingelser og vilkår der gælder for Mapbox. Du er indforstået med og accepterer, at din brug af Mapbox er underlagt de servicebetingelser, der findes her, og som hermed er inkorporeret ved reference.

11. TITLER OG OVERSKRIFTER, UAFHÆNGIGE AFTALER, ADSKILLELIGHED

Titlerne og overskrifterne i nærværende aftale er udelukkende tilvejebragt for nemheds skyld og som reference, og de skal på ingen måde bruges til at udlægge eller fortolke parternes aftale som beskrevet på anden vis heri. Enhver forpligtelse og aftale i denne aftale skal fortolkes til alle formål som værende en separat og uafhængig forpligtelse eller aftale. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion finder nogen bestemmelse (eller dele af en bestemmelse) i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulige at håndhæve, skal de resterende bestemmelser (eller dele af bestemmelser) i denne aftale ikke påvirkes heraf, og de skal være gyldige og mulige at håndhæve så vidt muligt, det er tilladt ved lov.

12. DEFINITIONER, KONFLIKTER

Begreber skrevet med store bogstaver, men ikke defineret heri, er defineret i aftalen om generelle servicebetingelser. I tilfældet af, at der er en konflikt mellem denne aftales bestemmelser og bestemmelserne i aftalen om generelle servicebetingelser, skal bestemmelserne i denne aftale være afgørende.

Revideret: 27-12-2017

Copyright © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rettigheder forbeholdt.