SSL-certifikater Hjælp

Exchange Server 2016: Installer et certifikat


Er det ikke den rigtige servertype? Gå tilbage til listen med installationsvejledning.

Efter du har anmodet om certifikatet i vores online ansøgning, og det er parat til at blive installeret, skal du downloade de filer, som vi stiller til rådighed.

Du skal først installere det mellemliggende certifikat på din Microsoft® Exchange Server 2016. Du kan også hente det mellemliggende certifikat fra lagringsstedet.

Installer derefter det primære SSL-certifikat ved at fuldføre den ventende anmodning, importere certifikatfilen og derefter vælge de tjenester, som certifikatet gælder for.

Installation af et mellemliggende certifikat i Microsoft Exchange Server 2016

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kør....
 2. Indtast mmc, og klik derefter på OK. Vinduet Microsoft Management Console (Konsol 1) åbner.
 3. I vinduet Konsol 1 skal du klikke på Filer og derefter vælge Tilføj/Fjern snap-in.
 4. I vinduet Tilføj eller fjern snap-ins skal du vælge Certifikater og derefter klikke på Tilføj.
 5. I vinduet Computerkonto skal du vælge Computerkonto og derefter klikke på Næste.
 6. I vinduet Vælg computer skal du vælge Lokal computer, og derefter klikke på Afslut.
 7. I vinduet Tilføj eller fjern snap-ins skal du klikke på OK.
 8. I vinduet Konsol 1 skal du klikke på + for at udvide mappen Certifikater (lokal computer) til venstre.
 9. Højreklik på Mellemliggende nøglecentre, hold musemarkøren over Alle opgaver, og klik derefter på Importér.
 10. I vinduet med Guiden certifikatimport skal du klikke på Næste.
 11. Klik på Gennemse for at finde mellemcertifikatfilen.
 12. I vinduet Åbn skal du ændre filtypefilteret til PKCS #7 certifikater (*.spc;*.p7b), vælge filen *_iis_intermediates.p7b og derefter klikke på Åbn.
 13. I vinduet med Guiden certifikatimport skal du klikke på Næste.
 14. Vælg Placer alle certifikater i det følgende lager, og klik så på Gennemse.
 15. I vinduet Vælg certifikatlager vælger du Mellemliggende nøglecentre og klikker derefter på OK.
 16. I vinduet med Guiden certifikatimport skal du klikke på Næste.
 17. Klik på Færdig.
 18. Klik på OK.
 19. Luk vinduet Konsol 1, og klik så på Nej for slette konsolindstillingerne.

Installation af et SSL-certifikat i Microsoft Exchange Server 2016

 1. Log på Exchange Admin Center.
 2. Vælg Servere på menuen til venstre, og klik derefter på Certifikater.
 3. Vælg dit certifikat (det har statussen "ventende anmodning"), og klik derefter på Udfør.
 4. I Fil importeres fra skal du indtaste den certifikatfilsti, vi har oplyst (f.eks. \\server\mappe\cooleksempel.crt) og derefter klikke på OK. Exchange installerer dit certifikat.
 5. I sektionen Certifikater skal du vælge dit certifikat igen (statussen ændret til "gyldig") og derefter klikke på Rediger (blyantikon).
 6. Klik på Serviceydelser, vælg de serviceydelser, certifikatet gælder for (SMTP, UM, UM-opkaldsrouter, IMAP, POP og/eller IIS), og klik derefter på OK. Dit certifikat er nu klart til brug med Exchange 2016.

Bemærk: Som en ekstra service giver vi oplysninger om, hvordan visse tredjepartsprodukter bruges, men vi godkender eller understøtter ikke direkte tredjepartsprodukter, og vi er ikke ansvarlige for deres funktionalitet eller driftssikkerhed. Tredjeparters mærker og logoer er registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes.