GoDaddy Hjælp

Fjern databasetabeller

Du kan fjerne, eller slippe, eksisterende tabeller fra en database. Dette anbefales som regel før en ny database importeres eller en sikkerhedskopi gendannes.

Advarsel: Inden du slipper dine databasetabeller, skal du sikre dig, at du har en sikkerhedskopi af databasen.
  1. Log på phpMyAdmin.
  2. Vælg den database, du vil bruge, i kolonnen til venstre.
  3. Du bør se en liste over alle dine databasetabeller.
  4. Markér afkrydsningsfeltet Markér alle.

    Bemærk: Du kan slippe specifikke tabeller ved at markere individuelle afkrydsningsfelter ved siden af tabelnavnene.

  5. Fra rullemenuen ved siden af afkrydsningsfeltet Markér alle, vælger du Slip.
  6. Vælg Ja, når du ser "Vil du udføre følgende forespørgsel?"
  7. Vælg Ja for at slippe tabellerne.

Relaterede trin

Flere oplysninger