SSL-certifikater Hjælp

Installer et SSL-certifikat manuelt på min AWS-server


Er det ikke den rigtige servertype? Gå tilbage til listen med installationsvejledning.

Når din certifikatanmodning er blevet godkendt, kan du downloade dit certifikat i SSL-Administration og installere det på din Amazon Web Services-server. Denne vejledning har fokus på Application Load Balancer (ALB) på Elastic Load Balancer-platformen (ELB).

Bemærk:
• Du kan oprette en CSR (Certificate Signing Request) på din Elastic Compute Cloud (EC2). Det kan du gøre på forskellige måder. Du kan finde flere oplysninger i serverdokumentationen.
• Hvis du anvender Elastic Container Service (ECS), skal du forbinde din Windows- eller Linux-enhed og installere certifikatet manuelt.

 1. Log på din Amazon EC2-konsol på https://console.aws.amazon.com/ec2.
 2. I navigationsmenuen til venstre skal du udvide NETVÆRK OG SIKKERHED og vælge Belastningsjustering.
 3. I hovedpanelet skal du vælge den belastningsjustering, hvor du vil uploade dit certifikat.
 4. I det nye afsnit nedenfor skal du klikke på fanen Lyttefunktioner.
 5. Klik på Skift i kolonnen SSL-certifikat til din HTTPS (krypteret HTTP) Load Balancer Protocol (Belastningsjusteringsprotokol).
 6. I det nye vindue Vælg certifikat skal du klikke på alternativknappen ud for Upload a new SSL certificate to AWS Identity and Access Management (IAM) (Upload et nyt SSL-certifikat til AWS identitets- og adgangsstyring (IAM)).
 7. I Navn på certifikat skal du indtaste et navn, så du let kan genfinde dit SSL-certifikat på et senere tidspunkt
 8. I feltet Privat nøgle skal du blot indsætte teksten fra coolexample.com.key-filen.
  • Det skal omfatte linjerne "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" og "-----END RSA PRIVATE KEY-----".
 9. I feltet Public Key Certificate (Offentligt nøglecertifikat) skal du blot indsætte teksten fra den vilkårligt navngivne .crt-fil.
  • Sørg for, at linjerne "-----BEGIN CERTIFICATE-----" og "-----END CERTIFICATE-----" er omfattet.
 10. I feltet Certifikatkæde skal du blot indsætte teksten fra gd_bundle.crt-filen (eller lignende).
  • Sørg for, at linjerne "-----BEGIN CERTIFICATE-----" og "-----END CERTIFICATE-----" er omfattet.
  • Der skal være tre certifikatpakker i alt i dette tekstfelt.
 11. Klik på den blå Gem-knap for at fuldføre installationen af SSL-certifikatet.

Bemærk: Som en ekstra service giver vi oplysninger om, hvordan visse tredjepartsprodukter bruges, men vi godkender eller understøtter ikke direkte tredjepartsprodukter, og vi er ikke ansvarlige for deres funktionalitet eller driftssikkerhed. Tredjeparters mærker og logoer er registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes.