WordPress Hjælp

Rediger menuers udseende i WordPress med CSS

Det kan være, at et temas egenskaber ikke opfylder din hjemmesides designmæssige behov. Du vil måske gerne bruge en farve, der ikke tilbydes som standard, eller flytte et element lidt til højre eller venstre på en side. Du kan bruge CSS på dit WordPress-dashboard til at foretage den slags ændringer.

Bemærk: Disse CSS-ændringer gælder kun for dit nuværende aktive tema og vil fortsat fungere, efter at der er foretaget temaopdateringer, uden behov for et underordnet tema. Hvis du vælger at skifte det aktive tema, skal du dog vælge dine CSS-ændringer igen.
  1. Log på WordPress.
  2. Vælg Udseende i menuen i venstre side og derefter Tilpas.
    Bemærk: Hvis der står Editor i stedet for Tilpas, når du har valgt Udseende, skal du gøre følgende for at redigere menudesignet eller tilføje tilpasset CSS i den nye hjemmesideeditor.
  3. Vælg Ekstra CSS i menuen i venstre side.
  4. I feltet nedenunder skal du indtaste den CSS-kode, du vil bruge.
  5. Vælg Udgiv.

Dine ændringer er nu synlige i den redigerede menu på hele din hjemmeside.

Bemærk: Hvis du ikke kan se ændringerne, når du genindlæser din browser:
  • Hvis din hjemmeside kører med Managed WordPress, skal du rydde den indbyggede cache, som denne platform benytter.
  • Hvis din hjemmeside ikke er på Administreret WordPress, og du bruger et caching-plugin fra en tredjepart, skal du rydde plugin-cachen. Se dokumentationen for det pågældende plugin, hvis du har brug for hjælp til dette.
Herefter skal du besøge din hjemmeside via privat browserfunktion i Chrome, Firefox eller Edge.

Flere oplysninger