GoDaddy Studio Hjælp

Vi gjorde vores bedste med oversættelsen af denne side til dig. Siden findes også på engelsk.

Lav en video ved hjælp af AI i GoDaddy Studio

Øg engagementet, og udvid din virksomhed online med en unik, personlig video. Øjeblikkelig video bruger automatisering og maskinindlæring til at gøre dine klip og billeder til en fængende video på få tryk.

Bemærk: Instant Video er i øjeblikket kun tilgængelig på GoDaddy Studio iOS- og Android -mobilappen.

Opret et nyt videoprojekt

 1. Log på din GoDaddy Studio iOS -app.
 2. Nederst på skærmen trykker du påOpret et projekt i iOS Opret for at starte et nyt projekt.
 3. Øverst på skærmen under Opret en øjeblikkelig video skal du trykke på det videolayout, du gerne vil starte med.
  Vælg et layout til din Øjeblikkelig video

Tilføj medie

 1. Tilføj videoklip eller fotos et ad gangen ved at vælge dem på din enhed, vores arkivbiblioteker eller din GoDaddy Studio -hjemmeside. Du skal muligvis give GoDaddy Studio adgang til dit billedbibliotek. Det medie, du har valgt, vises nederst på skærmen.
  Tilføj videoklip eller fotos til din video
 2. (Valgfrit) Arranger dine medier i den rækkefølge, du ønsker, at de skal vises i din video.
  • Hvis du vil flytte et klip eller billede, skal du trykke på og holde det nede og derefter trække det til en ny placering.
  • For at slette et klip eller billede skal du trykke på X i dets øverste højre hjørne.
 3. (Valgfrit) For at forkorte et videoklip skal du trykke på det og derefter trække tidsindikatorens startpunkt (venstre side) og slutpunktet (højre side) til de rammer, hvor klippet skal starte og slutte. Du accepterer dine ændringer ved at trykke påTryk på fluebenet for at anvende ændringer afkrydsningsfelt i øverste højre hjørne.
 4. For at kompilere den første version af din video skal du trykke påTryk på fluebenet for at anvende ændringer afkrydsningsfelt i øverste højre hjørne.

Skift stil

Øjeblikkelig video analyserer dine medier og foreslår en videostil. Dette inkluderer en skrifttype, noget "tilslutning" -tekst for at få opmærksomhed i starten af din video, et sæt farver, noget musik og en overgangsstil.

 1. Du ændrer format ved at trykke på en indstilling. Du får vist den stil, der er anvendt på din video.
  Skift musik og skrifttype på din video
 2. Hvis du vil vælge en anden kombination af tekst og musik i en stil, skal du trykke gentagne gange på stilen for at gå igennem indstillingerne. Du kan se og høre en forhåndsvisning af hver kombination.

Skift slogan

 1. For at vælge et andet slogan, skal du trykke på Slogan nederst på skærmen.
 2. Tryk på den tekst, du vil bruge.
 3. For at vende tilbage til videoeksempelet skal du trykke påVend tilbage til videoeksempel nedadgående pil .
Bemærk: Du kan også skrive dit eget brugerdefinerede slogan eller fjerne sloganet senere, hvis du redigerer din video på GoDaddy Studio -lærredet.

Rediger lydindstillinger

Du kan vælge musik uafhængigt af formatet eller føje en voiceover til din video.

Advarsel: Du kan ikke ændre musikken eller din voiceover -optagelse senere, så sørg for at gennemgå dit valg omhyggeligt her.
 1. For at ændre eller fjerne musikken skal du trykke på Musik nederst på skærmen.
  Skift musikken
  • Du ændrer musikken ved at trykke på Vælg musik og derefter på den musik, du vil bruge.
  • Du fjerner musikken ved at trykke på Fjern musik . Musikken fjernes med det samme.
  • For at vende tilbage til videoeksempelet skal du trykke påVend tilbage til videoeksempel nedadgående pil .
 2. For at tilføje en voiceover skal du trykke på Voiceover nederst på skærmen. Du kan optage flere stemmeoptagelser og slette hver enkelt, hvis det er nødvendigt.
  Tilføj eller fjern en voiceover
  1. Flyt videoens startindikator til det sted, hvor VoiceOver skal begynde.
  2. Tryk påStart optagelsen Optag , og begynd derefter at tale. Videoen afspilles, så du kan matche din stemmeoptagelse med videorammerne.
  3. Når du er færdig, skal du trykke påStop optagelsen Stop . Flyt videoens startindikator til starten af din stemmeoptagelse for at lytte til den.
  4. Gentag trin 1 til 3 for hver nye stemmeoptagelse.
  5. (Valgfrit) For at slette en stemmeoptagelse skal du trykke på tidslinjen, hvor den optagelse, som du vil slette, afspilles. Tryk på Tilbage , og derefter på Fortsæt . Optagelsen slettes, og du kan følge trin 1 til 3 igen for at indspille en ny voiceover.
  6. For at vende tilbage til videoeksempelet skal du trykke påVend tilbage til videoeksempel nedadgående pil .
 3. For at justere lydstyrken skal du trykke på Lydstyrke nederst på skærmen.
  Juster lydstyrken
  • Juster lydstyrken på alle videoer, der indeholder lyd, musiknummeret eller din voiceover -optagelse ved at trække den relevante lydstyrkeindikator til venstre eller højre.
  • For at vende tilbage til videoeksempelet skal du trykke påVend tilbage til videoeksempel nedadgående pil .
 4. For at færdiggøre din video skal du i øverste højre hjørne trykke påTryk på fluebenet for at anvende ændringer flueben .

Din video er nu klar til at blive eksporteret og udgivet, eller rediger den mere, hvis du vil.

(Valgfrit) Rediger din video

 1. Du kan redigere din video på GoDaddy Studio -lærredet nu eller når som helst senere. Dette inkluderer:

Gem og eksportér

 1. For at udgive din video skal du følge trinene for at eksportere dit projekt som en video .

Opret et nyt videoprojekt

 1. Log på din GoDaddy Studio Android -app.
 2. Nederst på skærmen trykker du påOpret et projekt i Android Opret for at starte et nyt projekt.
 3. Under Opret en øjeblikkelig video skal du trykke på det videolayout, du gerne vil starte med.
  Vælg et layout til din Øjeblikkelig video

Tilføj medie

 1. Tilføj videoklip eller fotos et ad gangen ved at vælge dem på din enhed, vores arkivbiblioteker eller din GoDaddy Studio -hjemmeside. Du skal muligvis give GoDaddy Studio adgang til dit billedbibliotek. Det medie, du har valgt, vises nederst på skærmen.
  Tilføj videoklip eller fotos til din video
 2. (Valgfrit) Arranger dine medier i den rækkefølge, du ønsker, at de skal vises i din video.
  • Hvis du vil flytte et klip eller billede, skal du trykke på og holde det nede og derefter trække det til en ny placering.
  • For at slette et klip eller billede skal du trykke på X i dets øverste højre hjørne.
 3. (Valgfrit) For at forkorte et videoklip skal du trykke på det og derefter trække tidsindikatorens startpunkt (venstre side) og slutpunktet (højre side) til de rammer, hvor klippet skal starte og slutte. Du accepterer dine ændringer ved at trykke påTryk på fluebenet for at anvende ændringer afkrydsningsfelt i øverste højre hjørne.
 4. For at kompilere den første version af din video skal du trykke påTryk på fluebenet for at anvende ændringer afkrydsningsfelt i øverste højre hjørne.

Skift stil

Øjeblikkelig video analyserer dine medier og foreslår en videostil. Dette inkluderer en skrifttype, noget "tilslutning" -tekst for at få opmærksomhed i starten af din video, et sæt farver, noget musik og en overgangsstil.

 1. Du ændrer format ved at trykke på en indstilling. Du får vist den stil, der er anvendt på din video.
  Skift musik og skrifttype på din video
 2. Hvis du vil vælge en anden kombination af tekst og musik i en stil, skal du trykke gentagne gange på stilen for at gå igennem indstillingerne. Du kan se og høre en forhåndsvisning af hver kombination.

Skift slogan

 1. For at vælge et andet slogan, skal du trykke på Slogan nederst på skærmen.
 2. Tryk på den tekst, du vil bruge.
 3. Tryk på X for at vende tilbage til videoeksemplet.
Bemærk: Du kan også skrive dit eget brugerdefinerede slogan eller fjerne sloganet senere, hvis du redigerer din video på GoDaddy Studio -lærredet.

Rediger lydindstillinger

Du kan vælge musik uafhængigt af formatet eller føje en voiceover til din video.

Advarsel: Du kan ikke ændre musikken senere, så sørg for at gennemgå dit valg omhyggeligt her.
 1. For at ændre musikken skal du trykke på det aktuelle musikvalg nederst på skærmen.
  Skift musikken
 2. Tryk på den musik, du vil bruge.
 3. Tryk på X for at vende tilbage til videoeksemplet.
 4. For at justere lydstyrken skal du trykke på nederst på skærmenVend tilbage til videoeksempel bemærkning .
  • Juster lydstyrken på musiksporet og alle videoer, der indeholder lyd, ved at trække den relevante lydstyrkeindikator til venstre eller højre.
  • For at vende tilbage til videoeksempelet skal du trykke på videoen over lydstyrkeknappen.
 5. For at færdiggøre din video skal du i øverste højre hjørne trykke påTryk på fluebenet for at anvende ændringer flueben .

Din video er nu klar til at blive eksporteret og udgivet, eller rediger den mere, hvis du vil.

(Valgfrit) Rediger din video

 1. Du kan redigere din video på GoDaddy Studio -lærredet nu eller når som helst senere. Dette inkluderer:

Gem og eksportér

 1. For at udgive din video skal du følge trinene for at eksportere dit projekt som en video .

Flere oplysninger