GoDaddy Hjælp

Nulstil WordPress-permalinks i databasen

Hvis opslag og sider på din site viser 404-fejl i stedet for at vise indhold, kan det hjælpe at nulstille permalinks til standardindstillingerne. Hvis du ikke kan tilgå dit WordPress-dashboard, kan du nulstille WordPress-permalinks i databasen.

Advarsel: Du bør altid lave en sikkerhedskopi af din site før fejlfinding, eller før du foretager nogen ændringer.
  1. Log på phpMyAdmin.
  2. I phpMyAdmin, i menuen til venstre, skal du vælge navnet på den database, som din site bruger.
  3. Vælg tabellen wp_options (vælg teksten, ikke markeringsfeltet).

    Bemærk: wp_ er standard databasetabelpræfiks. Hvis din tabelpræfiks ikke er wp_, skal du prøve at finde _options. Der bør kun være en _options-tabel.

  4. Under kolonnen option_name kan du finde indtastningen permalink_structure. Du skal muligvis navigere videre end til posterne på side 1.
  5. På rækken permalink_structure vælger du Rediger.
  6. I feltet for option_value vælger du teksten og sletter den. Vælg derefter Udfør for at anvende ændringen.

404-fejlene på dine opslag og sider bør være løst nu, og URL-adresserne på din site bør vise standardpermalinkstrukturen.

Flere oplysninger