Om .eu domæner

.eu topniveau domæner (TLD) er en type, der repræsenterer E.U. Til virksomheder, der ønsker at gøre forretninger i E.U. og personer, der ønsker at nå ud til et voksende antal internetbrugere er .eu domæner en god investering. Registrering af et E.U. domæne giver dig regional anerkendelse og er en webtilstedeværelse, der er nemt at administrere.

Hvem kan registrere .eu domæner?

Registrering af .eu domæner er begrænset til personer eller virksomheder i lande, der er medlem af den europæiske union.

Hvilket register styrer .eu domæner?

EURid er registeret for .eu domæner.

Hvor længe kan jeg registrere .eu domæner?

Den mindste registreringstidsrum for .eu domæner er et år og maksimum er 10 år.

Hvornår skal .eu domæner fornys?

Dit .eu domæne udløber den sidste dag i de måned det blev registreret i. F.eks. hvis du registrerer et .eu domæne i to år i den 10. januar 2011,så udløber det den 31. januar 2013.

Fornyelsesdatoen afhænger af om du indstiller automatisk fornyelse eller manuel fornyelse af domænet.

Vi vil først forsøge at forny domænet 10 dage før domænets udløbsdato. Hvis denne fornyelse mislykkes, vil vi forsøge at forny domænet igen fem dage før domænets udløbsdato. Hvis det andet forsøg på fornyelse mislykkes, vil vi forsøge at forny domænet igen på domænets udløbsdato.

F.eks.: Dit .eu domæne udløber den 31. januar. Hvis dit domæne ikke fornys automatisk kan du forny det manuelt før den dato. Ved automatiske fornyelser vil vi forsøge at forny domænet den 21., 26. og 31. januar.

På grund af tidszoneforskelle udføres fornyelser af .eu domæner meget tidligt på dagen. Hvis du bestemmer dig for at forny dit domæne manuelt, anbefaler vi at du gør det før udløbsdatoen.

Hvis vi ikke kan forny domænet og du ikke fornyr det manuelt før udløbsdatoen, kan du forsøge at få det tilbage, men der kan være gebyr forbundet med at gøre det. Læs Generhvervelse af Udløbne Domænenavne for at få vejledning.

Kan jeg handle med mine .eu domæner?

Ja, men proceduren for handler (registrant kontaktopdateringer) er unik for .eu domæner. EURid opkræver et handelsgebyr, før opdatering uanset om domænet skifter konto.

Anvend oplysningerne herunder til at behandle handler med eller uden kontoskift. Du kan også læse Om .eu domæner, Skift kontaktoplysninger for domæne og Flyt et domæne til en anden GoDaddy-konto..

Ved handel med .eu domæner uden kontoskift

 1. Log ind på Kontoadministration.
 2. Ved siden af Domæner, skal du klikke på Start.
 3. Vælg de(t) domæne(r), som du vil opdatere.
 4. Fra menuen Kontaktpersoner vælger du Kontaktoplysninger.
 5. Udfyld feltet registrant navn og klik derefter på OK.
 6. Når du har betalt gebyret sender vi en bekræftelsesmeddelelse til registrantens kontakte-mailadresse.

Ved handel med .eu domæner efter kontoskift

 1. Log ind på Kontoadministration.
 2. Ved siden af Domæner, skal du klikke på Start.
 3. Vælg domæne(t/rne), som du ønsker at flytte.
 4. I menuen Mere, skal du klikke på Skift ejerskab for domæne.
 5. Indtast oplysninger om modtager-mailadresse og kontologin.
 6. Vi sender et transaktions-id og en sikkerhedskode til modtager e-mailadressen.
 7. Modtagerregistranten logger ind og klikker på Accepter kontoskift og indtaster derefter koden.
 8. Modtagerkunden betaler gebyret for skift af registrant.

Kan jeg overføre .eu domæner til min konto hos jer?

Du kan overføre et .eu domæne til os. Men proceduren for overførsler er unik for det europæiske register over internetdomæner (EURid).

BEMÆRK: På grund af registreringsbegræsninger kan vi ikke tilføje et ekstra gratis år til .eu domæner du overfører til os.

Nå du køber en overførsel af et .eu domæne hos os, adviserer vi EURid om din anmodning, og vi sender et overførsels-id, til den e-mailadresse som du har angivet i din konto hos os. Vi sender godkendelseskoden til registrantens e-mailadresse som den vises i Whois-databasen. (Kontakt din registrator, hvis du har brug for at opdatere registrantens kontakt e-mailadresse.)

Du skal godkende overførslen i din konto hos os inden for 40 dage, herefter udløber din anmodning. Jo før du godkender din overførsel, jo før færdigbehandles den.

Du skal indtaste overførsels-id (transaktions-id og sikkerhedskode) og godkendelseskoden i domæneadministration for at godkende overførslen.

EURid opkræver et ikke-refunderbart gebyr ved succesfuld udførsel af overførslen.

Sådan overføres et .eu domæne til os.

 1. Læs Forberedelse af overførsel af domænenavne til GoDaddy for at få vigtige oplysninger vedrørende køb og forberedelse af din .eu domæneoverførsel.

  BEMÆRK: Når du køber en .eu domæneoverførsel fra os, sender vi overførsels-id til e-mailadressen du har angivet i din konto hos os, sammen med godkendelseskoden til registrantens kontakt-mailadresse som den er angivet i Whois-databasen.

 2. Log ind på Kontoadministration.
 3. I afsnittet Min konto i venstre side, skal du klikke på Domæneoverførsel.
 4. Udfor .eu domænet du ønsker at godkende in kolonnen Status, skal du klikke på Godkend.
 5. Klik på Godkend overførsel nu.
 6. I felterne Transaktions-id og Sikkerhedskode, indtast overførsels-id'erne fra e-mailen vi sendte til e-mailadressen du har angivet i din konto og klik derefter på Næste.
 7. I feltet Godkendelseskode, indtast godkendelseskoden, der blev sendt til registrantens e-mailadresse.

  BEMÆRK: Du kan se godkendelseskoden ved at tilmelde dig på European Registry of Internet Domain Names website og log ind.

 8. Vælg Jeg godkender overførslen..., og klik derefter på Udfør.
 9. Klik OK.

Du kan få flere oplysninger ved at læse:

Hvordan overfører jeg .eu domæner fra jer til en anden registrator?

EURid opkræver et ikke-refunderbart gebyr for overførsel af .eu domæner. Overførselsanmodninger kan tage op til 21 dage afhængig af overførselsmetoden. Hvis overførslen af mislykkes, skal du begynde igen og betale overførselsgebyret igen.

Kontakt din nye registrator for at begynde overførslen og få flere oplysninger om overførselsproceduren.

Kan jeg gøre .eu domæner private og beskyttede?

Nej. Domains By Proxy® privat registrering og beskyttet registrering er ikke tilgængelige for .eu domæner.

Kan jeg bestille .eu domæner på restordre?

Nej vi tilbyder ikke understøttelse af restordrebestilling af .eu domæner.

Kan jeg overføre .eu domæner til en anden konto hos jer?

Ja. Se Flyt et domæne til en anden GoDaddy-konto. for at få yderligere oplysninger.

BEMÆRK: Hvis du opdaterer registrantens navn og organisation ved overførsel af et domæne fra en konto til en anden konto hos os, skal modtagerkontoen betale EURid handelsgebyret ved accept af domænet.

Kan jeg opdatere kontaktoplysningerne for .eu domæner?

Ja men EURid opkræver et gebyr for opdatering af registrantens navn og organisation. Et skift af registrant kaldes en handel.

Du kan få yderligere oplysninger vedrørende opdatering af kontaktoplysninger ved at læse Skift kontaktoplysninger for domæne.

Er der navneserverkrav til mine .eu domæner?

Nej, du kan benytte alle gyldige navneservere til .eu domæner.

Hvis du ønsker at benytte brugerdefinerede navneservere til dit .eu domæne, skal du anvende en unik IP-adresse til hvert registreret værtsnavn. I domæneadministration, kan du indtaste både navneservere og deres IP-adresser i vinduet Angiv navneservere. Læs afsnittet Skift navneservere til mine domæner i Indstilling af navneservere til domæner registreret hos os for få vejledning.

Understøtter I DNSSEC til .eu domæner?

Ja. Læs

for at få oplysninger vedrørende aktivering DNSSEC til dit .eu domæne og
vedrørende oplysninger om digitale signatur felter (DS), der er nødvendige. Du kan også konfigurere maksimalt fire DS-fortegnelser til dit .eu domæne.


Hjalp denne artikel?
Tak for din feedback. Benyt telefonnummeret til support eller chat-funktionen ovenfor, hvis du vil tale med en kundeservicerepræsentant.
Det glæder os, at vi kunne hjælpe! Er der andet, vi kan gøre for dig?
Beklager. Fortæl os, hvad du fandt forvirrende, eller hvorfor løsningen ikke løste dit problem.