SSL-certifikater Hjælp

Installer et SSL-certifikat manuelt i min Microsoft Azure Web App

Når din certifikatanmodning er godkendt, kan du downloade dit certifikat i SSL-Administration og installere det på din Microsoft IIS-server. Når certifikatet er installeret på din IIS-server, skal du følge denne vejledning for at konvertere certifikatet til en .pfx-fil og uploade det til din Microsoft Azure-portal.

Hvis du anvender en virtuel Azure-maskine i stedet for en Azure-webapp, skal du forbinde den til din instans og installere certifikatet manuelt.

 1. Klik på Start-menuen og derefter på Kør.
 2. Skriv inetmgr i søgefeltet, og klik på OK for at starte Internet Information Services (IIS) Manager.
 3. I panelet Forbindelser til venstre skal du klikke på dit Servernavn.
 4. I panelet under IIS skal du dobbeltklikke på Servercertifikater.
 5. Vælg det certifikat, du netop har installeret.
 6. I panelet Handlinger i højre side skal du klikke påEksporter ....
 7. I det nye vindue skal du klikke på ... i afsnittet Eksporter til:.
 8. Find den mappe på din server, hvor certifikat- og nøglefiler opbevares. Indtast derefter det ønskede Filnavn. Klik på Åbn.
 9. I felterne Adgangskode og Bekræft adgangskode skal du indtaste en adgangskode, som skal beskytte filen. Den bruges, når filen uploades til Azure.
 10. Klik på OK for at oprette .pfx-filen.
 11. Log på din Azure-portal på https://portal.azure.com.
 12. I sidepanelet til venstre skal du klikke på App Services (App-tjenester) og vælge din app på listen, der kommer frem.
 13. I sidepanelet til venstre i funktionalitetsområdet skal du finde gruppen SETTINGS (INDSTILLINGER) og klikke på SSL certificates (SSL-certifikater).
 14. I det nye SSL-område skal du klikke på Upload Certificate (Upload certifikat).
 15. På sidepanelet Add certificate (Tilføj certifikat) til højre skal du klikke på mappeikonet for at gennemse og vælge din .pfx-fil og klikke på Open (Åbn).
 16. Indtast adgangskoden til .pfx-filen i feltet Certificate password (Adgangskode til certifikat), og klik på Submit (Indsend).
 17. I hoved-SSL-området skal du klikke på Add binding (Tilføj binding) under dit nye certifikat.
 18. I panelet Add SSL Binding (Tilføj SSL-binding) til højre skal du vælge Hostname (Værtsnavn) og Certificate (Certifikat).
 19. Vælg SNI SSL i SSL Type (SSL-type), og klik på Add Binding (Tilføj binding) for at afslutte installationen af SSL-certifikatet.

Næste trin

Flere oplysninger

Bemærk: Som en ekstra service giver vi oplysninger om, hvordan visse tredjepartsprodukter bruges, men vi godkender eller understøtter ikke direkte tredjepartsprodukter, og vi er ikke ansvarlige for deres funktionalitet eller driftssikkerhed. Tredjeparters mærker og logoer er registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes.