Hjælp

WordPress Hjælp

Remove WordPress comments from unregistered users

You can remove all comments from unregistered users in WordPress.

  1. Log into phpMyAdmin (cPanel / Plesk / Web Hosting / Managed WordPress).
  2. Select the database for your WordPress site in the left-hand column.
  3. Click the SQL tab.
  4. Paste the following query in the query field.
    DELETE wp_comments, wp_commentmeta FROM wp_comments INNER JOIN wp_commentmeta WHERE wp_comments.comment_id=wp_commentmeta.comment_ID AND wp_comments.user_id = 0; DELETE FROM wp_comments WHERE user_id = 0;
    Warning: If your WordPress database uses custom table prefixes, then you must replace wp_ in each command with the prefix listed in your wp-config.php file.
  5. Click Go.

More info


Hjalp denne artikel?
Tak for din feedback. Benyt telefonnummeret til support eller chat-funktionen ovenfor, hvis du vil tale med en kundeservicerepræsentant.
Det glæder os, at vi kunne hjælpe! Er der andet, vi kan gøre for dig?
Beklager. Fortæl os, hvad du fandt forvirrende, eller hvorfor løsningen ikke løste dit problem.