SSL-certifikater Hjælp

Installer et SSL-certifikat manuelt på min Google App Engine

Når din certifikatanmodning er godkendt, kan du downloade dit certifikat i SSL-Administration og installere det på din Google App Engine på Google Cloud-platformen.

Hvis du anvender Google Compute Engine i stedet for Google App Engine, skal du forbinde den til din enhed og installere certifikatet manuelt.

 1. Log på din konto til Google Cloud-platform på https://console.cloud.google.com.
 2. I navigationsmenuen til venstre skal du vælge App Engine.
 3. Under App Engine i det venstre panel skal du klikke på Settings (Indstillinger).
 4. Øverst i hovedafsnittet skal du klikke på menuen SSL Certificates (SSL-certifikater).
 5. Klik på den blå knap Upload a new certificate (Upload nyt certifikat).
 6. I det nye vindue skal du i feltet Name (Navn) indtaste et navn, så du let kan genfinde dit SSL-certifikat på et senere tidspunkt.
 7. I feltet public key certificate (offentlig nøgle-certifikat) skal du blot indsætte teksten fra den vilkårligt navngivne .crt-fil og i en ny linje indsætte teksten fra gd_bundle.crt-filen (eller lignende).
  • Sørg for, at linjerne "-----BEGIN CERTIFICATE-----" og "-----END CERTIFICATE-----" er omfattet.
  • Der skal være fire certifikatpakker i alt mellem de to filer i dette tekstfelt.
 8. I feltet privat key (privat nøgle) skal du blot indsætte teksten fra coolexample.com.key-filen.
  • Det skal omfatte linjerne "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" og "-----END RSA PRIVATE KEY-----".
 9. Klik på den blå Upload-knap.
 10. På siden Edit Certificate (Rediger certifikat) skal du finde afsnittet Enable SSL for the following custom domains (Aktivér SSL på følgende brugerdefinerede domæner).
 11. Sæt kryds i felterne ud for de domæner, som certifikatet skal gælde for.
 12. Klik på den blå Gem-knap øverst på siden for at fuldføre installationen af SSL-certifikatet.

Næste trin

Flere oplysninger

Bemærk: Som en ekstra service giver vi oplysninger om, hvordan visse tredjepartsprodukter bruges, men vi godkender eller understøtter ikke direkte tredjepartsprodukter, og vi er ikke ansvarlige for deres funktionalitet eller driftssikkerhed. Tredjeparters mærker og logoer er registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes.