GoDaddy

AFTALE OM REGISTRERING AF DOMÆNENAVNE

Sidst revideret: 29. juli 2019

LÆS NÆRVÆRENDE AFTALE OMHYGGELIGT, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER.


1. OVERSIGT

Denne aftale om registrering af domænenavne (nærværende aftale) indgås af og mellem GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (GoDaddy) og dig og træder i kraft på datoen for elektronisk accept. Denne aftale anfører betingelserne og vilkårene for din brug af GoDaddys tjenester til registrering af domænenavne (tjenester til registrering af domænenavne eller tjenester). Begreberne vi, os eller vores refererer til GoDaddy. Begreberne du, din, bruger eller kunde referere til ethvert individ eller enhver enhed, som accepterer denne aftale. Medmindre andet er angivet, skal intet i denne aftale anses for at overføre nogen form for tredjeparts rettigheder eller fordele.

Din elektroniske accept af denne aftale betyder, at du har læst, forstår, anerkender og accepterer at være bundet af denne aftale, som ved henvisning indføjer enhver (i) af GoDaddys generelle servicebetingelser ("UTOS"), (ii) alle aftaler, retningslinjer, politikker, processer, procedurer, registreringskrav eller driftstandarder fastsat af topdomænet (TLD) for hvilket du registrerer ethvert domæne (registreringspolitikker) og (iii) alle ydelsesbegrænsninger, produktansvarsfraskrivelser og andre begrænsninger beskrevet for dig på domæneregistreringsudbyderens hjemmeside på GoDaddys hjemmeside (denne hjemmeside).

FOR AT TAGE ADGANG TIL OG GENNEMSE REGISTERPOLITIKKERNE FOR DET TLD, HVOR DU ØNSKER AT REGISTRERE ET DOMÆNENAVN, SKAL DU KLIKKE HER.

Du godkender og accepterer, at (i) GoDaddy efter deres absolutte skøn alene kan ændre eller redigere nærværende aftale, og politikker eller aftaler, der er inkorporeret heri, til enhver tid, og sådanne ændringer eller modifikationer træder i kraft umiddelbart efter anbringelse på denne hjemmeside, og (ii) din brug af denne hjemmeside eller de tjenester, der findes på denne hjemmeside, efter at sådanne ændringer eller modifikationer, er blevet foretaget, vil udgøre din accept af nærværende aftale som sidst revideret. Hvis du ikke accepterer at være bundet af nærværende aftale som sidst revideret, brug ikke (eller fortsæt ikke med at bruge) denne hjemmeside eller tjenesterne fundet på denne hjemmeside. Derudover kan GoDaddy lejlighedsvis underrette dig om ændringer eller tilpasninger af denne aftale via e-mail. Det er derfor meget vigtigt, at du holder oplysningerne i din kundekonto (kundekonto) opdaterede, herunder din e-mailadresse. GoDaddy påtager sig intet ansvar for, at du ikke modtager e-mailbeskeder, hvis den manglende levering er forårsaget af en ukorrekt eller forældet e-mailadresse. GoDaddy er en ICANN (Internet Corporation for Assigned Names, ICANN) -akkrediteret registrator. Du anerkender og accepterer, at som en ICANN-akkrediteret registrator er GoDaddy bundet af en aftale med ICANN. Du anerkender og accepterer, at GoDaddy kan ændre denne aftale for at overholde den indgåede aftale med ICANN samt andre betingelser og vilkår, der er angivet i (i) ICANN og/eller (ii) det register, der er gældende på topniveau-domænet (TLD) eller det pågældende topniveau-domæne med landekode (ccTLD). Ordene: register, Register, registerudbyder eller Registerudbyder henviser ved brug heri til det register, der er relevant for det pågældende TLD eller ccTLD. For at identificere den sponsorerende registrator skal du klikke her.


2. BESTEMMELSER SPECIFIKKE FOR ALLE REGISTRERINGER


Medmindre andet er opført skal nedenstående bestemmelser i dette afsnit 2 være generelt gældende for alle TLD'er, vi udbyder. Særlige bestemmelser, der er specifikke til enhver TLD eller ccTLD (bestemmelser ud over dem der er anført i registerpolitikker) kan findes andetsteds herunder i denne aftale.

 1. Registreringspolitikker. Du accepterer at være bundet af registerpolitikker (som defineret i denne aftale) der er gældende for dit domæneregistrering (på hvilket som helst niveau). DET ER DIT ANSVAR AT BESØGE DE PÅGÆLDENDE TLD-HJEMMESIDER OG LÆSE OG GENNEMSE ALLE RELEVANTE REGISTERPOLITIKKER INDEN DU REGISTRERER I TLD'EN. REGISTERPOLITIKKER FOR HVER TLD ER AT FINDE VIA DET TILHØRENDE TLD-LINK OPFØRT HER. Uanset hvad denne aftale siger, så er og forbliver registerudbyderen for ethvert TLD, hvor du registrerer et domænenavn, den tilsigtede tredjepartsbegunstigede for denne aftale. Som sådan anerkender og accepterer parterne i nærværende aftale, at Registerudbyderens rettigheder som tredjepartsbegunstiget er overdraget, og at Registerudbyderen har anvendt sine rettigheder som tredjepartsbegunstiget ifølge nærværende aftale til at acceptere, at GoDaddy er registrator for pågældende TLD. Registerudbyderens tredjepartsbegunstiges rettigheder skal overleve enhver annullering af denne aftale.
 2. Registreringskrav. I det omfang enhver TLD eller ccTLD kræver at du opfylder kvalifikationskrav (f.eks. bopæl for .JP, .EU osv.), validering (f.eks. DNS-validering) eller andre verificeringskrav som er en betingelse for registrering af et domænenavn for TLD'en, accepterer du at ved at indsende en ansøgning eller forny dit domænenavn garanterer du, at: (a) alle oplysninger afgivet for at registrere eller forny domænenavnet (inklusive alle understøttende dokumenter, om nogen) er sande, fuldstændige og korrekte, at de på ingen måde er misvisende og at ansøgningen indsendes i god tro, (b) du opfylder, og fortsat vil opfylde, kvalifikationskriterierne foreskrevet i publicerede politikker for den pågældende TLD vedrørende domænenavnet i licensperioden for domænenavnet, (c) at du ikke tidligere har indsendt en ansøgning om domænenavnet via en anden registrator ved hjælp af de samme kvalifikationskriterier og den anden registrator har afvist ansøgningen (hvis relevant), (d) du anerkender og accepterer, at selvom domænenavnet accepteres til registrering, kan din ret til at registrere domænenavnet blive udfordret af andre, der hævder at have ret til domænenavnet og (e) du anerkender og accepterer, at registeret eller registratoren kan annullere registreringen af domænenavnet, såfremt enhver af garantierne beskrevet herover findes at være uægte, ufuldstændige, ukorrekte eller misvisende.
 3. Ejendomsret. Du godkender og accepterer, at registreringen af et domænenavn ikke giver dig, registratoren eller en anden person i det navn, der anvendes som et domænenavn eller registrering af domænenavnet, ejendomsret, og at angivelsen af et domænenavn i registeret ikke skal forstås som bevis eller ejerskab af det domænenavn, der er registreret som et domænenavn. Du må ikke på nogen måde overføre eller foregive at overføre en ejendomsret til en registrering af et domænenavn eller tildele eller foregive at bruge det som sikkerhedsstillelse eller på anden vis behæfte eller foregive at behæfte en registrering af et domænenavn.
 4. ICANN-krav. Du accepterer at overholde ICANN-krav, -standarder, -politikker, -procedurer og -processer i forbindelse for hvilke hver relevant Registerudbyder har overvågningsansvar i henhold til registreringsaftalen mellem ICANN og sig selv eller efter anden aftale med ICANN. For yderligere ICANN-relaterede, hjælpsomme oplysninger henvises du til ICANN, træningsmaterialer og ICANN, goder og ansvar.
 5. Skadesløsholdelse af register. Du indvilliger i at holde skadesløs, forsvare og friholde (inden for 30 dage af efterspørgsel) registerudbyderen og registertjenesteudbyderen og deres kontrahenter, datterselskaber, divisioner, aktionærer, funktionærer, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, bogholdere, advokater, forsikringsselskaber, agenter, forgængere, efterfølgere og udpegede fra og mod enhver/ethvert godtgørelse, krav, skade, tab, omkostning, udgift, adfærd eller andre ansvar af enhver art, uanset om kendt eller ukendt, inklusive rimelige advokatsalærer, -gebyrer og -udgifter, der på nogen måde fremkommer af, relaterer til eller på anden måde er tilknyttet registreringen af dit domænenavn, inklusive, uden begrænsning, brug, registrering, forlængelse, fornyelse, annullering og/eller overførsel heraf og/eller manglende overholdelse af enhver gældende vilkår eller betingelse, der gælder for registreringen. Du må ikke indgå i en bilæggelse eller et forlig om sådanne krav om skadesløsholdelse uden registratorens eller registerudbyderens forudgående skriftlige samtykke, og dette samtykke må ikke holdes urimeligt tilbage. Desuden accepterer du at denne skadesløsholdelsesforpligtelse vil gælde efter Aftalens ophør eller udløb af en eller anden grund. I INTET TILFÆLDE KAN REGISTERUDBYDEREN HOLDES ANSVARLIG OVERFOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON FOR ENHVER DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER, SÆRLIGE SKADER ELLER ERSTATNINGER, DER TILFALDER SKADELIDTE, ELLER PØNALE SKADER, INKLUSIVE TAB AF FORTJENESTE ELLER GOODWILL, AF NOGEN ÅRSAG, UANSET OM SÅDANT ANSVAR HÆVDES PÅ BAGGRUND AF KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE UAGTSOMHED), BRUD PÅ GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, ETHVERT BRUD PÅ DENNE AFTALE ELLER AFTALER OG POLITIKKER INKORPORERET HERI, DIN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DOMÆNENAVNET, DIT TAB AF DATA, FILER ELLER ANDET, UAGTET OM REGISTERUDBYDEREN ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.
 6. Regulerede TLD'er. For domæneregistrering i regulerede TLD'er accepterer du, at din registrering er underlagt følgende: (a) skal overholde al gældende lovgivning, inklusive de, der relaterer til beskyttelse af personlige oplysninger, dataindsamling, forbrugerbeskyttelse (inklusive i relation til vildledende og bedragerisk opførsel), fair långivning, inkassation, økologisk landbrug, offentliggørelse af data og økonomisk fremlæggelse, (b) hvis du indsamler og opbevarer følsomme data om helbred og økonomi, skal du implementere rimelige og relevante sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med udbydelse af disse tjenester i henhold til gældende lovgivning. Regulerede TLD’er inkluderer: .games, .juegos, .school, .schule, .toys, .eco, .care, .diet, .fitness, .health, .clinic, .dental, .healthcare, .capital, .cash, .broker, .claims, .exchange, .finance, .financial, .fund, .investments, .lease, .loans, .market, .money, .trading, .credit, .insure, .tax, .mortgage, .degree, .mba, .audio, .book, .broadway, .movie, .music, .software, .fashion, .video, .app, .art, .band, .cloud, .data, .digital, .fan, .free, .gratis, .discount, .sale, .media, .news, .online, .pictures, .radio, .show, .theater, .tours, .accountants, .architect, .associates, .broker, .legal, .realty, .vet, .engineering, .law, .limited, .show; .theater; .town, .city, .reise og .reisen
 7. Stærkt regulerede TLD'er. Ud over kravet om regulerede TLD'er, er Stærkt regulerede TLD'er underlagt følgende krav: (a) du tilvejebringer oplysninger vedrørende administrativ kontaktperson, der skal holdes opdateret, til meddelelser vedrørende klager over eller rapporter om registreringsmisbrug, samt kontaktdetaljer vedrørende relevante regulerende eller brancheregulerende institutioner på deres hovedkontor, (b) du garanterer, du har de nødvendige autorisationer, privilegier, licenser og/eller relaterede legitimationsoplysninger til deltagelse i den branche, der er associeret med et sådant Stærkt reguleret TLD og (c) du rapporterer alle væsentlige ændringer vedrørende gyldigheden af dine autorisationer, privilegier, licenser og/eller relaterede legitimationsoplysninger til deltagelse i den branche, der er associeret med det Stærkt regulerede TLD, for at sikre, at du fortsat opfylder de relevante lovgivningsmæssige krav og licenseringskrav og generelt udfører dine aktiviteter i forbrugerne af branchens interesse. Stærkt regulerede TLD’er inkluderer: .abogado, .attorney, .bank, .bet, .bingo, .casino .charity (and IDN equivalent), .cpa, .corp, creditcard, .creditunion .dds, .dentist, .doctor, .fail, .gmbh, .gripe, .hospital, .inc, .insurance, .lawyer, .lifeinsurance, .llc, .llp, .ltda, .medical, .mutuelle, .pharmacy, .poker, .university, .sarl, .spreadbetting, .srl, .sucks, .surgery .university, .vermogensberater, .vesicherung og .wtf. For .doctor skal registranter, som hævder at være registrerede medicinske læger (dr.med), være i stand til at bevise over for registratoren og registeret, at de har pågældende certifikater, hvis registratoren eller registeret anmoder herom.
 8. TLD'er med specielle sikkerhedstiltag. Når du registrere et domænenavn i en TLD med særlige sikkerhedstiltag, accepterer du, ud over kravene for regulerede og stærkt regulerede TLD'er, at tage alle rimelige tiltag til at forhindre at fordreje eller give falsk udsagn om at du eller din virksomhed har et tilhørsforhold til, er sponsoreret eller støttet af en eller flere landes eller regeringers militær, hvis sådanne tilhørsforhold, sponsorater eller støtter ikke foreligger. TLD'er med specielle sikkerhedstiltag inkluderer: .army, .navy, .airforce
 9. Tredjepartsbegunstiget. Uanset ordlyden af denne aftale, så er og forbliver Registerudbyderen for ethvert TLD, hvor du registrerer et domænenavn, den tilsigtede tredjepartsbegunstigede for denne aftale. Som sådan anerkender og accepterer parterne i denne aftale, at Registerudbyderens rettigheder som tredjepartsbegunstiget er overdraget, og at registerudbyderen har anvendt sine rettigheder som tredjepartsbegunstiget ifølge denne aftale til at acceptere, at GoDaddy er registrant for pågældende TLD. Registerudbyderens tredjepartsbegunstiges rettigheder skal overleve enhver annullering af nærværende aftale.
 10. Variabel og ikke-konstant prisfastsættelse. Du anerkender, forstår og accepterer at prisen for visse domænenavne i visse TLD'er er fastsat til en variabel pris af registerpolitikker (dvs. standard- vs. premiumnavne) og/eller kan have en variabel fornyelsespris for registrering (f.eks. kan gebyret for fornyelse af domæneregistrering være forskellig fra andre domænenavne i samme TLD – fornyelsesregistrering for et domænenavn kan være 100,00 $ for et domænenavn og 33,00 $ for et andet).
 11. Begrænsninger på tilgængelighed af private oplysninger eller proxy. Du anerkender og accepterer, at du måske ikke har tilladelse til at købe private eller proxy-TLD-registreringer på bestemte markeder, lande og territorier eller for bestemte TLD'er. I så fald skal du registrere alle TLD-registreringer ved hjælp af dine personlige oplysninger – oplysninger, som du står inde for og garanterer er aktuelle, præcise og fyldestgørende.


3. GEBYRER OG BETALINGER

(A) GENERELLE VILKÅR, INKLUSIVE VILKÅR FOR AUTOMATISK FORNYELSE

Du indvilliger i at betale alle og enhver beløb og gebyrer, der er forfaldne for købte tjenester eller erhvervet på denne hjemmeside, på tidspunktet, hvor du køber tjenesterne. GoDaddy forbeholder sig udtrykkeligt rette til når som helst at ændre eller modificere sine priser og gebyrer. Sådanne ændringer eller modifikationer vil blive meddelt online på denne hjemmeside og være gældende med øjeblikkelig virkning uden behov for yderligere varsel til dig. Hvis du har købt eller erhvervet tjenester for en periode på måneder eller år, træder pris- eller gebyrændringer i kraft, når de relevante tjenester skal fornys som beskrevet yderligere nedenfor.

Medmindre andet specifikt er opført (af grunde såsom dem der er fremhævet i afsnit 2(x) herover) vil fornyelsesprisen for ethvert domænenavn under ethvert TLD være den samme som listeprisen (ikke udsalgsprisen) der bliver vist, når du søger efter og vælger et domæne. Prisen bliver vist igen i indkøbsvognen inden køb. For eksempel, hvis udbudsprisen er 68,34 kr, og en anden fornyelsespris ikke er specifikt opført, så vil fornyelsesprisen også være 68,34 kr. Ligeledes, hvis et domænenavn har en salgspris på 61,50 kr, med en udbudspris (ikke udsalgspris) vist (med gennemstregning) på 68,34 kr, så vil fornyelsesprisen være68,34 kr*.

Fornyelsesprisen kan ændres inden den faktiske fornyelsesdato.

For alle andre betingelse og vilkår for gebyrer, betaling, refusioner, fakturering osv., der er gældende for de udbudte tjenester dækket af nærværende aftale, henvises du til afsnittet Gebyrer og betalinger i vores generelle servicebetingelser.

(B) FORNYELSESBETINGELSER FOR DOMÆNENAVNE

Når du registrerer et domænenavn, har du tre muligheder for fornyelse: (i) Automatisk fornyelse, (ii) Udvidet automatisk fornyelse og (iii) Manuel fornyelse:

 1. Automatisk fornyelse. Automatisk fornyelse er standardindstillingen. Derfor vil GoDaddy, medmindre du vælger forlænget automatisk fornyelse eller manuel fornyelse, tilmelde dig den automatiske fornyelsesplan. Alle domænenavne, der skal fornys, bliver automatisk fornyet for en periode, der svarer til længden på din oprindelige domæneregistrering, og betaling opkræves fra den betalingsmetode, der er registreret hos GoDaddy, til de på det tidspunkt gældende GoDaddy-priser. Det vil sige, at hvis du har valgt at registrere dit domænenavn i ét (1) år, fornyr GoDaddy automatisk navnet med ét (1) år. Hvis du har valgt at registrere dit domænenavn i to (2) år, fornyr GoDaddy automatisk navnet i to (2) år osv.
 2. Forlænget automatisk fornyelse. Hvis du tilmelder dig planen forlænget automatisk fornyelse, vil GoDaddy automatisk forny ethvert domænenavn, der står for at skulle fornys, i en periode på yderligere et år på hver årsdag for din domæneregistrering, således at den indledende registreringsperiode altid forbliver intakt. Hvis du således har valgt at registrere dit domænenavn i to (2) år, vil GoDaddy automatisk forny det i ét (1) yderligere år på hver årsdag for din domæne registrering, således at din toårige (2) registreringsperiode altid forbliver intakt. Hvis du har valgt at registrere dit domænenavn i fem (5) år, vil GoDaddy automatisk forny det i yderligere et (1) år på hver årsdag for din domænenavneregistrering, således at din femårige (5) registreringsperiode altid forbliver intakt osv. GoDaddy vil fakturere den betalingsmetode som du har gemt hos GoDaddy for GoDaddys på det tidspunkt gældende fornyelsespris for domæneregistrering på et år.
 3. Manuel fornyelse. Hvis du har valgt at slå automatisk fornyelse fra og annullere produktet (dvs. annullere domæneregistreringen) effektivt fra udløbet af den nuværende abonnementsperiode, kan du ikke desto mindre vælge at forny domænenavnet manuelt på ethvert tidspunkt før udløbsdatoen ved at logge ind på din kontoadministration og manuelt fuldføre fornyelse eller ved at ringe til kundeservice (hvis du rent faktisk ønsker, at domænenavnet bliver fornyet). Hvis du ikke kan implementere fornyelsen manuelt før udløbsdatoen, bliver domænenavnet annulleret, og du har ikke længere brugsretten til det pågældende navn.

Alle fornyelser vil være underlagt nærværende aftales betingelser, da den kan blive ændret fra tid til anden, og du accepterer at være bundet af nærværende aftales betingelser (som ændret) for alle fornyede domæner. Fornyelser af domænenavne kan ikke refunderes. I tilfælde af at vi af enhver årsag ikke er stand til at forny dit domænenavn automatisk ifølge den fornyelsesmulighed, du har valgt, kan vi automatisk forny dit domænenavn for en periode, der er kortere end din oprindelige registreringsperiode, i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre transaktionen. Hvis GoDaddy af en eller grund ikke er i stand til at modtage betaling gennem den betalingsmetode, du har gemt, og du ikke reagerer på vores beskeder, udløber registreringen af dit domænenavn. Det er dit ansvar at holde oplysningerne om din Betalingsmåde opdaterede, hvilket inkluderer udløbsdatoen, hvis du bruger et kreditkort.

For visse ccTLD'er (.am, .at, .be, .br, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk og .vg) forekommer faktureringen for fornyelse den første dag i måneden før udløbsmåneden.

For visse ccTLD'er (.am, .at, .be, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk og .vg) vil fornyelsen ske, eller skal udføres manuelt hvis produktet tidligere blev annulleret, senest den 20. måneden før udløbsdatoen, da det i modsat fald vil få status som ikke sat til fornyelse. For visse ccTLD'er (.es) skal fornyelsen af domænenavnet gennemføres senest syv dage før udløbsdatoen, da det i modsat fald vil få status som ikke sat til fornyelse. Når domænenavnet har status som ikke sat til fornyelse, kan du kun forny domænenavnet ved at ringe til GoDaddy og anmode om, at domænenavnet bliver fornyet. Du kan ikke forny domænenavnet gennem din kontoadministrator. Hvis du ikke kan implementere fornyelsen af et annulleret produkt manuelt før udløbsdatoen, bliver domænenavnet annulleret, og du har ikke længere brugsretten til det pågældende navn.

Du accepterer, at GoDaddy ikke kan holdes ansvarlig for annullerede domænenavne, som du ikke fornyr i det tidsrum, der fremgår af nærværende aftale. I alle tilfælde gælder det, at hvis du ikke fornyr din domænenavn rettidigt, kan der pålægges gebyrer. Hvis du har tilmeldt dig tjenester for beskyttelse af personlige oplysninger, beskyttet registrering eller andre lignende tjenester, i forbindelse med din domæneregistrering, fornys disse tjenester automatisk, når din domæneregistrering skal fornys, og du faktureres de gældende fornyelsesgebyrer, medmindre du på forhånd annullerer dem.

Hvis du ikke fornyr dit domænenavn inden for de tidsrammer, der er angivet i nærværende aftale, accepterer du, at GoDaddy efter eget skøn alene kan forny dit udløbne domænenavn på dine vegne. Hvis GoDaddy beslutter at forny dit udløbne domænenavn på dine vegne, har du en frist for fornyelse, hvor du kan godtgøre GoDaddy for fornyelsen og beholde dit domænenavn. Fristen for fornyelse er i øjeblikket tolv (12) dage, men kan ændres under betingelserne i nærværende aftale. For visse ccTLD'er (.am, .at, .be, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk og .vg) er der ingen frist for fornyelse efter domænenavnets udløbsdato. Hvis du ikke godtgør GoDaddy for fornyelsen i løbet af Fristen for fornyelse, bliver dit domænenavn sat på Hold og markeret til sletning, hvorefter du muligvis har op til 30 dages indfrielsesperiode til at indfri dit domænenavn, under forudsætning af at dit domænenavn ikke er underlagt et auktionsbud for udløbet domænenavn og du betaler GoDaddy et indfrielsesgebyr. Indfrielsesgebyret er i øjeblikket 80,00 $ USD og kan ændres under betingelserne i nærværende aftale. Hvis du ikke indfrier dit domænenavn før udgangen af den 30 dages indfrielsesperiode, kan GoDaddy efter eget skøn alene slette dit domænenavn eller overføre det til en anden registrant på dine vegne. Under indfrielsesperioden bliver dit domænenavn muligvis parkeret.

Hvis dit domænenavn slettes, giver registeret også en frist for indløsning på 30 dage, og i denne periode kan du betale GoDaddy et indløsningsgebyr og indløse dit domænenavn. Indfrielsesgebyret er i øjeblikket 80,00 $ USD og kan ændres under betingelserne i nærværende aftale. Hvis du ikke indløser dit domænenavn før udløbet af registerets frist for indløsning, frigiver registeret dit navn, og det vil derefter være tilgængeligt for registrering efter først til mølle-princippet.

Frister for fornyelse og frister for indfrielse varierer for forskellige ccTLD'er. Der henvises til de specifikke vilkår for det pågældende TLD. Hvis der er konflikt mellem bestemmerne i dette afsnit og ccTLD-betingelserne, vil ccTLD-betingelserne være gældende.

Vores politik om underretning om udløb af registrering og tilknyttede gebyrer er beskrevet her.

(C) VILKÅR FOR GRATISPRODUKTER

I tilfælde af, at du modtager et gratis produkt sammen med registreringen af et domænenavn, anerkender og accepterer du, at et sådant gratis produkt kun er tilgængeligt med et gyldigt køb og kan stoppes, såfremt domænenavnet slettes eller annulleres. For gratis domænenavne anerkender og accepterer du, at du ikke må ændre den konto, der er tilknyttet til et sådant gratis domæne i de første fem (5) dage efter registrering. I tilfælde af, at der tilbydes et gratis domænenavn sammen med registreringen af et andet domæne, og det ikke lykkedes af få registreret det domæne, der er betalt for, kan vi alene efter eget skøn enten slette registreringen af det gratis domæne eller yde refusion for forskellen mellem det betalte beløb og værdien af det gratis domæne. Mislykkede registreringer i forbindelse med kampagnetilbud kan efter vores eget skøn medføre sletning af det element, der var gratis eller blevet ydet rabat på, eller en justering mellem prisen for det registrerede domæne og værdien af det element, der blev ydet rabat på.


4. AFTALEVILKÅR; OVERFØRSLER, “DOMAIN TASTING”


Nærværende aftales betingelser vil fortsat være gældende, så længe du har et domænenavn registreret gennem GoDaddy.

Du accepterer, at du ikke vil overføre noget domænenavn registreret via GoDaddy til en anden domæneregistrator indenfor de første tres (60) dage efter dets første registreringsdato. Du accepterer, at du ikke må overdrage noget domænenavn i ti (10) dage efter en kontoændring.

Du accepterer desuden, at du ikke benytter dig af domænesmagning ved at bruge fristen på fem (5) dage, hvor en registrant kan vælge at annullere et domænenavn og få en fuld refusion af registreringsgebyret, som en måde at teste et domænenavns salgbarhed eller rentabilitet på. Hvis GoDaddy afgør (og denne afgørelse træffes efter GoDaddys absolutte skøn alene), at du har foretaget domænesmagning, forbeholder GoDaddy sig retten til at (a) opkræve et lille gebyr (som trækkes fra en refusion) eller (b) afvise din anmodning om annullering/refusion i det hele taget. GoDaddy vil ikke opkræve et gebyr fra dig hvis GoDaddy annullerer dit domænenavn i løbet af fristen på fem (5) dage på grund af svig eller andre aktiver, der er uden for din kontrol. Fristen på fem (5) dage gælder ikke Premium-domæner, der ikke er refunderbare.

Du accepterer, at GoDaddy ikke er bundet af (i) erklæringer fra tredjepart, som du eventuelt bruger til at købe tjenester fra GoDaddy, eller (ii) erklæringer af generel karakter, som kan være anbragt på GoDaddys hjemmeside eller indeholdt i GoDaddys salgsfremmende materialer.


5. OPDATEREDE OPLYSNINGER; BRUG AF OPLYSNINGER OG UDLØB


Du accepterer at underrette GoDaddy inden for fem (5) arbejdsdage, når nogle af de oplysninger, du opgav som en del af ansøgnings- og/eller registreringsprocessen, ændres. Det er dit ansvar at holde disse oplysninger opdaterede og nøjagtige. Såfremt du af en eller anden grund ikke opgiver nøjagtige og pålidelige oplysninger til GoDaddy både indledningsvist og efterfølgende, betragtes dette som et væsentligt brud på nærværende Aftale og et grundlag for indstilling af og/eller annullering af domænenavnet. Såfremt du af en eller anden grund ikke reagerer inden for fem (5) arbejdsdage på forespørgsler fra GoDaddy med henblik på at fastsætte gyldigheden af de angivne oplysninger, vil dette ligeledes blive betragtet som et væsentligt brud på nærværende aftale og grundlag for indstilling af og/eller annullering af domænenavnet. Du indvilliger i at gemme købskvitteringen for dit domænenavn til eget brug.

Du accepterer, at for hvert domænenavn, som du registrerer, skal der angives følgende kontaktdata: adresse, e-mailadresse, telefonnummer og eventuelt faxnummer for den registrerede navneholder, og, hvis forskellig fra den registrerede navneholder, samme kontaktoplysninger for en teknisk kontaktperson, en administrativ kontaktperson eller en faktureringskontaktperson.

Du anerkender og accepterer at domænenavnregistrering kræver disse kontraktoplysninger, i helhed eller delvist, deles med registerudbyderen, til deres brug, kopiering, distribution, offentliggørelse, ændring og anden behandling, til det formål (og andre i henhold til vores privatlivspolitik) at behandle domænenavnsregistrering, som kan kræve at disse oplysninger bliver sendt frem og tilbage over internationale grænser – f.eks. mellem USA og Europa. Som påkrævet af ICANN skal disse oplysninger også gøres offentligt tilgængelige ved hjælp af WhoIs, og registerudbyderen skal muligvis også gøre disse oplysninger offentligt tilgængelige gennem WhoIs. Både GoDaddy og registerudbyderen skal muligvis gemme disse oplysninger hos en tredjepartudbyder. Du giver hermed dit samtykke og din tilladelse til alle disse krav og videregivelse af oplysninger. Du erklærer og garanterer desuden, at hvis du opgiver oplysninger om en tredjepart, har du underrettet denne tredjepart om videregivelsen af oplysninger og formålet med dette, og at du har indhentet denne tredjeparts samtykke til en sådan videregivelse af oplysninger. Registratoren behandler ikke data på en måde, der ikke er i overensstemmelse med nærværende aftale. Registratoren gør brug af rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte data mod tab eller misbrug.

Du accepterer, at for hvert domænenavn, du registrerer, vil følgende oplysninger blive offentliggjort i Whois-registeret som bestemt ved ICANN-politikken og kan sælges i mængder som beskrevet i ICANN-aftalen:

 • domænenavnet,

 • dit navn og din adresse,

 • navnet, e-mailadressen, postadressen, telefon- og faxnumre til tekniske og administrative kontaktpersoner,

 • internetprotokolnumre for de primære og sekundære navneservere,

 • de tilsvarende navne på navneserverne og

 • den oprindelige registreringsdato og udløbsdato.

 • Navn på den primære navneserver og den sekundære navneserver.

 • Registratorens identitet.


Du accepterer, at i det omfang, det tillades af ICANN, kan GoDaddy gøre brug af offentligt tilgængelige oplysninger, som du har opgivet under registreringsprocessen. Hvis du videresælger domænenavne, accepterer du at give enkeltpersoner, hvis personlige oplysninger du har indhentet, oplysninger om mulig brug af deres personlige oplysninger i henhold til ICANN's politik. Du accepterer også at indhente samtykke og bevis for samtykke fra disse enkeltpersoner for sådan brug af de personlige oplysninger, de opgiver.

Du accepterer, at GoDaddy har ret til at offentliggøre visse oplysninger og dele dem med tredjeparter i forbindelse med salg eller køb af domænenavne på hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til (a) navnet på det solgte eller købte domænenavn, (b) salgs- eller købspris på det solgte eller købte domænenavn og (c) oplysninger om tidspunkt for køb eller salg.

For at vi kan overholde aktuelle eller fremtidige regler og politikker for domænenavnsystemer, herunder regler og politikker etableret af CIRA eller regionale eller nationale myndigheder eller en anden organisation, der har kontrol over eller autoritet til at etablere regler og politikker, tildeler du os hermed retten til at videregive følgende oplysninger, som du skal opgive, når du ansøger om et domænenavn, til en tredjepart gennem en interaktiv, offentlig tilgængelig registreringsdatabase:

 1. domæne- eller underdomænenavnet(ene), som du har registreret,
 2. din organisations navn, type og postadresse,
 3. navn(e), stilling(er), postadresse(r), e-mail-adresse(r), telefonnummer/-numre og eventuelt faxnummer/-numre på de tekniske og administrative kontaktpersoner for dit domæne- eller underdomænenavn(e),
 4. fulde værtsnavne og internetprotokoladresser (IP-adresser) til minimum to (2) værter for navneservere (en primær og mindst en sekundær) for navnet på dit domæne eller underdomæne. Der kan specificeres op til seks (6) navneservere. Hvis en vært har mere end en (1) IP-adresse, skal der bruges en kommasepareret liste.
 5. De tilsvarende navne på disse navneservere,
 6. den oprindelige dato for oprettelse af registreringen og
 7. udløbsdatoen for registreringen.

Vi kan blive pålagt at stille disse oplysninger samlet til rådighed for tredjeparter. Vi vil muligvis også overføre eller give disse oplysninger til CIRA eller til en tredjepart, som vi beslutter efter eget skøn.


6. POLITIK FOR KONFLIKTLØSNING


Du accepterer at være bundet af vores aktuelle Politik for konfliktløsning. Denne politik er inkorporeret heri og gjort til en del af nærværende aftale. Du kan se Politik om afgørelser i stridsmål om ensartede domænenavne online. Du accepterer at GoDaddy fra tid til anden kan ændre Politikken for konfliktløsning. GoDaddy vil opslå enhver ændring til Politikken for konfliktløsning mindst tredive (30) dage før de træder i kraft. Du accepterer, at ved at beholde dine registreringer af domænenavne hos GoDaddy, efter den opdaterede politik træder i kraft, accepterer du den ændrede Politik for konfliktløsning. Du accepterer at gennemse GoDaddys hjemmeside jævnligt for at afgøre, om der er foretaget ændringer til Politikken for konfliktløsning. Hvis du annullerer eller bringer dine tjenester hos GoDaddy til ophør som et resultat af den ændrede Politik om bilæggelse af tvister, får du ikke refunderet nogen gebyrer. Du accepterer også at underlægge dig retssager, der er iværksat under ICANN's Uniform Rapid Suspension System, hvis relevant.

Du accepterer, at hvis der opstår en tvist som følge af ét (1) eller flere domænenavne, du har registreret hos GoDaddy, skal du skadesløsholde og forsvare GoDaddy som angivet i nærværende aftale. Du accepterer desuden, at hvis GoDaddy informeres om, at der er indgivet en klage hos et statsligt, administrativt eller retsligt organ, i forbindelse med et domænenavn, som du har registreret ved hjælp af GoDaddy, kan GoDaddy efter eget skøn skride til en sådan handling, som GoDaddy vurderer at være nødvendig i forbindelse med yderligere modifikation, tildeling og/eller kontrol over domænenavnet som anses for nødvendig for at imødekomme handlinger eller krav fra det statslige, administrative eller retslige organ, indtil det tidspunkt, hvor tvisten er blevet løst. I sådanne situationer accepterer du at skadesløsholde GoDaddy for alle handlinger fra GoDaddy.

Du accepterer at indsende, uden præference til andre eventuelt relevante jurisdiktioner, til retsmyndighederne (1) din bopæl, (2) registrators lokation eller (3) registerudbyderens lokation (f.eks. Kina for .CN, Columbia for .CO, Storbritannien for .EU osv.).

I forbindelse med .ca-domænenavne accepterer du, at hvis din brug af tjenesten eller registrering af et .ca-domænenavn bestrides af en tredjepart, vil du være underlagt de bestemmelser, som CIRA har angivet i deres politik til konfliktløsning, og som er gældende på tidspunktet for konflikten.


7. OVERFØRSEL AF DOMÆNENAVNE; PRAKSISSER FOR VIDERESALG


Såfremt du overfører et hvilket som helst domænenavn, accepterer du at afgive de oplysninger, der kræves i henhold til, og følge, procedurerne og vilkårene beskrevet i vores Aftale vedrørende overførsel af domænenavn og Aftale vedrørende ændring af registrant. Du kan se de seneste versioner af vores Aftale vedrørende overførsel af domænenavn og Aftale vedrørende ændring af registrant online. For yderligere at beskytte dit domænenavn, er ethvert domænenavn, der er registreret hos GoDaddy eller overført til GoDaddy placeret i statussen “låst”, med mindre dette er fravalgt som defineret i vores Aftale vedrørende ændring af registrant eller Aftale angående domænenavnsstedfortræder. Domænenavnet skal tildeles statussen låst op, før overførsel af domænenavnet fra GoDaddy til en ny registrator kan påbegyndes. Du kan når som helst logge på din konto hos GoDaddy efter dit domænenavn er blevet overført til GoDaddy. Her kan du ændre statussen til låst op.

Såfremt du køber et domænenavn på vegne af en tredjepart, accepterer du at informere en kunde, der køber et domænenavn gennem dig ved at anvende GoDaddys registreringstjenester, om, at de faktisk registrerer deres domænenavn gennem GoDaddy, og at GoDaddy er en akkrediteret registrator hos ICANN. Du accepterer ikke at erklære, at du er ICANN-akkrediteret registrator, eller at du på nogen måde giver bedre adgang til ICANN-domænenavnsregisteret. Du accepterer også ikke at bruge ICANN's varemærkelogo på nogen af dine salgsfremmende materialer, herunder din hjemmeside.

Du accepterer, at du skal indhente accept fra hver enkelt af dine kunder for den på tidspunktet aktuelle version af denne aftale, og at du skal opbevare bevis for deres accept i en periode på ikke mindre end tre (3) år. Hvis du kræver, at dine kunder accepterer yderligere betingelser og vilkår, som ikke kræves af GoDaddy, accepterer du, at sådanne ekstra betingelser og vilkår ikke må være i konflikt med denne aftale og de politikker og procedurer, der er vedtaget af ICANN.

Du accepterer, at GoDaddy ikke giver dig adgang til dennes registrantforbindelser eller dennes registeradgang, ligesom du heller ikke vil blive anset for at være en selvstændig registrant. Du accepterer desuden, at du ikke vil forsøge at opnå adgang til GoDaddys registrantforbindelser eller registeradgang. Du accepterer at levere fyldestgørende, nøjagtige og opdaterede data for hver registrant, der skal føjes til et register, i overensstemmelse med ICANN-kravene for inklusion i Whois-databasen.

Du accepterer at yde tilstrækkelig support til dine kunder og bevare kontakten til dem i forhold til at tilvejebringe et medie til dem, gennem hvilket det er muligt for dem at meddele ændringer i de oplysninger, de har afgivet som en del af processen med domæneregistrering. Ved modtagelse af ændrede eller opdaterede oplysninger skal du indenfor fem (5) arbejdsdage viderebringe sådanne oplysninger til GoDaddy, således at GoDaddy kan opdatere sine registreringsposter. Du skal opbevare kopier af al kommunikation mellem dig og dine kunder, og på anmodning vil du tilvejebringer kopier af samme til GoDaddy.


8. DINE FORPLIGTELSER, INDSTILLING AF TJENESTER, KONTRAKTBRUD


Du indestår for og garanterer, at hverken registreringen af domænet eller måden, hvorpå bruges, direkte eller indirekte, efter din bedste overbevisning krænker nogen tredjeparts juridiske rettigheder. Du vil overholde al gældende lovgivning, inklusive, men ikke begrænset til, vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. dataindsamling, forbrugerbeskyttelse, retfærdig långivning, gældsinddrivelse, økologisk landbrug og fremlæggelse af data og økonomiske redegørelser. Hvis du indsamler og opbevarer følsomme helbredsoplysninger og økonomiske data, skal du implementere rimelige og relevante sikkerhedsforanstaltninger, der står mål med at tilbyde disse tjenester, som defineret af gældende lovgivning. Du erklærer, at du er i besiddelse af den nødvendige godkendelse, pagt, licens og/eller anden relateret legitimation for deltagelse i den sektor, der er knyttet til den tilknyttede tld-streng. Du vil rapportere eventuelle væsentlige ændringer til gyldigheden af din autorisation, pagt, licens og/eller anden relateret legitimation. Du vil kompensere og skadesløsholdelde registratoren og registerudbyderen og deres direktører, funktionærer, medarbejder og agenter fra og imod alle krav, skadeserstatninger, ansvar, omkostninger og udgifter (inklusive rimelige juridiske omkostninger), der opstår fra eller som følge af domæneregistreringen. Denne forpligtelse vil fortsat være gældende, efter nærværende aftale eller registreringen af domænenavnet er udløbet eller bragt til ophør.

Du accepterer, at udover de andre hændelser, der er angivet i nærværende aftale:

 1. Din mulighed for at bruge de tjenester, der stilles til rådighed af GoDaddy, vil blive annulleret eller indstillet, hvis der findes et uafklaret brud på nærværende aftale, og/eller hvis indstilling eller annullering er påkrævet af en politik, der er i kraft på nuværende tidspunkt eller indføres senere af ICANN,
 2. Din registrering af ethvert domænenavne er underlagt suspension, annullering eller overførsel i henhold til ICANN-specifikationer eller -politikker, eller i henhold til enhver GoDaddy-procedurer i overensstemmelse med ICANN-specifikationer eller -politikker (a) for at rette fejl fra GoDaddy eller registerudbyderen ved registrering af ethvert domænenavn eller (b) for at løse tvister i forbindelse med et domænenavn.

Du anerkender og accepterer, at GoDaddy og registeret forbeholder sig ret til at afvise, annullere eller overføre enhver registrering eller transaktion eller indstille status for et eventuelt domænenavn/eventuelle domænenavne som låst, suspenderet eller lignende status, som en part finder nødvendigt, ubetinget og alene efter skøn fra GoDaddy eller registeret (i) at overholde specifikationer indført af enhver branchegruppe, der generelt anerkendes som autoritativ med hensyn til internettet (f.eks. RFC'er), (ii) at beskytte integriteten og stabiliteten af, og korrigere fejl lavet af, ethvert domænenavnsregister eller registratoren, (iii) for manglende betaling af gebyrer til registeret, (iv) at beskytte registerets integritet og stabilitet, (v) at overholde enhver gældende retskendelse, lovgivninger, regler eller krav fastlagt af offentlige myndigheder, anmodninger om retshåndhævelse eller enhver proces vedrørende løsning af tvister, (vi) overholde alle gældende ICANN-regler og -forordninger, inklusive, men ikke begrænset til, registeraftalen, (vii) at undgå ethvert ansvar, civilretligt eller strafferetligt, på vegne af registerudbyderen samt dennes søsterselskaber, datterselskaber, funktionærer, direktører og medarbejdere, (viii) i henhold til betingelserne i denne aftale, (ix) efter en forekomst af enhver forbudt aktivitet beskrevet i afsnit 8 herunder eller (x) under løsningen af en tvist.

Du accepterer, at din undladelse af fuldstændigt at overholde denne aftales vilkår og betingelser og enhver anden GoDaddy-regel eller -politik kan betragtes af GoDaddy som værende en væsentlig misligholdelse af denne aftale og GoDaddy kan meddele dig om sådan misligholdelse enten skriftligt eller elektronisk (dvs. e-mail). I tilfældet af, at du ikke giver GoDaddy væsentligt bevis på, at du ikke har misligholdt dine forpligtelser overfor GoDaddy inden for ti (10) arbejdsdage, kan GoDaddy afslutte sit forhold til dig og lade det få de konsekvenser, som er tilgængelige for GoDaddy under de gældende love. Sådanne konsekvenser kan implementeres uden forudgående varsel til dig og kan inkludere, men er ikke begrænset til, aflysning af registrering af ethvert af dine domænenavne og afbrydelse af tjenester udbudt af GoDaddy til dig. Ingen gebyrer refunderes til dig, hvis dine tjenester aflyses eller afsluttes på grund af misligholdelse.

GoDaddys undladelse af at reagere på eller meddele dig om ethvert tilfælde, der kan udgøre en overtrædelse, fritager dig ikke eller undskylder dig for det faktum, at du har lavet en overtrædelse.


9. RESTRIKTIONER VEDRØRENDE TJENESTER, RET TIL AFVISNING


Hvis du hoster dit domænenavnsystem (DNS) på GoDaddys servere, eller anvender vores systemer til at videresende et domænenavn, en URL-adresse eller på anden vis til et system eller hjemmeside, der hostes et andet sted, eller hvis du har et domænenavn registreret hos GoDaddy, er det dit ansvar at sikre, at der ikke er for stor belastning på GoDaddys servere. Du må ikke bruge GoDaddys servere og dit domænenavn som kilde, mellemmand, svar til-adresse eller destinationsadresse for postbomber, internetpakkeflooding, pakkebeskadigelse eller andet krænkende angreb. Serverhacking eller andre brud på sikkerhedsbrister er forbudt. Du accepterer, at GoDaddy forbeholder sig retten til at deaktivere dit domænenavn fra dets DNS, hvis GoDaddy skønner, at de er udsat for aktiviteter, der er forårsaget af din hjemmeside, og som truer deres netværks stabilitet.

Du accepterer, at GoDaddy alene efter eget skøn og uden forpligtelse overfor dig, kan nægte at acceptere registreringen af ethvert domænenavn. GoDaddy kan også efter eget skøn og uden forpligtelse til dig slette registreringen af ethvert domænenavn i løbet af de første tredive (30) dage efter registreringen har fundet sted.

Såfremt GoDaddy afviser en registrering eller sletter en eksisterende registrering i løbet af de første tredive (30) dage efter registrering, modtager du en refusion af eventuelle gebyrer, der er betalt til GoDaddy i forbindelse med, at registreringen annulleres eller afvises. Såfremt GoDaddy sletter registreringen af et domænenavn, der anvendes i forbindelse med spam eller moralsk uforsvarlige aktiviteter, gives der ingen refusion.


10. STANDARDINDSTILLINGER, PARKERET SIDE


Sådan vælger indstillinger for dit domænenavn. Når du registrerer et domænenavn hos GoDaddy, vil du blive bedt om at vælge indstillinger for dit domænenavn under betalingsprocessen. Såfremt du planlægger at bruge en anden udbyder til di hjemmeside- eller dine hostingbehov, skal du indtaste navneserverne for nævnte udbyder, når du vælger indstillinger for domænenavn. Dette vil lede dit domænenavn væk fra GoDaddys navneservere. Såfremt du er eksisterende GoDaddy-kunde og allerede har konfigureret en kundeprofil, der designerer for domænenavnsindstillinger for nye domæneregistreringer, skal du ikke gennemføre dette trin igen under betalingsprocessen.

GoDaddys standardindstillinger. Hvis du ikke dirigerer dit domænenavn væk fra GoDaddys navneservere som beskrevet ovenfor, dirigerer GoDaddy dit domænenavn til en parkeret side (standardindstilling). Du anerkender og accepterer, at GoDaddy har ret til at angive standardindstillingen.

Standardindstillingen parkeret side. GoDaddys tjeneste parkeret side er et online domænemonetariseringssystem, der er udformet til at generere indtægt (gennem brug af pay per click-annoncering) fra domænenavne, der ikke anvendes aktivt som hjemmesider. Hvis dit domænenavn fører til en parkeret side, godkender og accepterer du, at GoDaddy må vise både (a) intern annoncering (som omfatter links til GoDaddys produkter og tjenester) og (b) tredjeparts annoncering (som omfatter links til tredjeparts produkter og tjenester) på din parkerede side gennem brug af pop-up- eller pop-under-vinduer i browseren, bannerreklamer, lyd- og videostreams eller nogen anden form for annoncering, og vi kan indsamle relateret brugsdata ved hjælp af cookies og lignende midler til vores egen brug. Du godkender og accepterer tilmed, at al intern annoncering og annoncering fra tredjepart vil blive valgt af GoDaddy og deres annonceringspartnere efter relevans, og du har ikke tilladelse til at tilpasse annonceringen og er ikke berettiget til kompensation til gengæld derfor. Bemærk, at de tredjepartsreklamer, der bliver vist på GoDaddys parkerede sider, kan indeholde ting, som du finder stødende, inklusive men ikke begrænset til links til pornografisk indhold. GoDaddy tager ingen tiltag til at redigere, kontrollere, overvåge eller begrænse indhold og tredjepartsreklamer, der vises på GoDaddys parkerede sider, og fraskriver sig udtrykkeligt al ansvar overfor dig eller enhver tredjepart i forbindelse hermed.

Ændring af GoDaddys standardindstillinger. Du kan til enhver tid ændre GoDaddys standardindstillinger i løbet af domæneregistreringens løbetid.

 1. Indhold vist på din parkerede side. Du kan ikke ændre det indhold, der vises på din parkerede side. Du kan vælge en af de andre muligheder, der er angivet nedenfor.
 2. Deltage i monetarisering af domænenavn. Såfremt du ønsker at deltage i muligheden for at monetarisere domænet ved hjælp af tjenesten parkeret side fra GoDaddy, skal du gennemgå og overveje at købe vores tjeneste CashParking®.
 3. Intet indhold. Hvis du ikke accepterer de muligheder anført herover, bedes du kontakte kundesupport for at finde ud af hvilke andre muligheder, der kan være tilgængelige for dig.

Tilbagevenden til standardindstillingen for parkeret side ved udløb af domænenavn. Ved domænenavnets udløb vender dit domænenavn automatisk tilbage til standardindstillingen for parkeret side som beskrevet ovenfor, uanset hvordan du bruger dit domænenavn i perioden for registreringen af dit domænenavn. Udløb, som det anvendes i dette afsnit, skal omfatte en fornyelsesperiode eller indfrielsesperiode øjeblikkeligt, efter domænenavnet udløber, men før domænenavnet returneres til registeret. Når dit domænenavn er vendt tilbage til Standardindstilling for parkeret side, der er beskrevet ovenfor, er den eneste måde at fravælge tjenesten parkeret side på at forny, indfri eller genregistrere dit domænenavn i overensstemmelse med afsnit 2(B), betingelser for fornyelse af domænenavn i nærværende aftale.


11. DOMÆNETILFØJELSER

Virksomhedsregistrering: Med virksomhedsregistrering kan du vise yderligere oplysninger om den virksomhed, der er basis for dit domænenavn, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger som dit faxnummer, gadenavn og åbningstider.

Certificerede domæner. Den certificerede domænetjeneste gør det generelt muligt for dig at: (i) sætte et certificeret domæne-segl på din hjemmeside og (ii) få dit domænenavn opført som certificeret i WHOIS-opslag på vores hjemmeside. Det certificeret domæne-segl fornys uafhængigt af dit domæne. Når du fornyr dit domæne, skal du også om nødvendigt særskilt forny dit certificerede domæne-segl. Det certificerede domæne-segl kan imidlertid annulleres uafhængigt af dit domæne. Hvis domænet annulleres, bliver det certificerede domæne, der er knyttet til det annullerede domæne, automatisk annulleret. Det certificerede domæne-segl er et varemærke og er beskyttet af ophavsret, varemærke og andre love om immateriel ejendomsret. Du må kun bruge det certificerede domæne-segl i forbindelse med købet af de tjenester, der er angivet i aftalen og underlagt betingelserne og vilkårene heri. Udover hvad der er angivet i nærværende aftale, må du ikke på anden vis bruge, reproducere eller ændre mærket til anden salgsfremmende brug uden forudgående skriftlig godkendelse. Din ret til brugen af et certificeret domæne-segl bringes øjeblikkeligt til ophør ved udløb eller afslutning af nærværende aftale.

Udløbskonsolidering. Du forstår og godkender, at udløbskonsolideringstjenesten kun kan bruges til at konsolidere udløbet af .com- og .net-domænenavne. Tjenesten må ikke bruges til at konsolidere domæner, der er på HOLD fra registrantens side, på HOLD fra registeret side eller afventer overførsel. Du godkender, at tjenesten kun må bruges til at skubbe udløbsdatoen for dine domæner frem i tid, mindst en (1) måned frem og ikke mere end ti (10) år frem og i så fald kun i en periode, der varer mindre end tolv (12) måneder. Når tjenesten er blevet anvendt til at konsolidere domæner, må den nye udløbsdato ikke tilbageføres. Du må kun bruge tjenesten på hvert domænenavn én gang i løbet af en 12-måneders periode. Dette er med henblik på at undgå, at tjenesten ikke misbruges eller anvendes som et alternativ til fornyelser. Tjenesten må kun bruges på domænenavne, der ikke har overskredet udløbsdatoen. Du vil blive anmodet om at forny domænenavnet først for at ændre udløbsdatoen igen. Du forstår og accepterer desuden, at tjenesten kun må bruges til at koordinere domæner, hvor vi er registratoren af posten. Domæner, der ikke er registreret hos os, skal først overføres, før vi kan udføre tjenesten.

Discount Domain Club. Til gengæld for dit køb af et Discount Domain Club-medlemskab vil du kunne købe produkter og tjenester fra os med rabat, herunder rabatter på udvalgte domæneregistreringer, en (1) gratis auktionskonto og en (1) gratis CashParking-konto samt rabatter på domænekøbsservice. Du skal holde dit medlemskab opdateret, så længe du har gratis eller nedsatte produkter eller tjenester, der er købt hos os. Hvis du ikke fornyr dit medlemskab uden at annullere din domæneregistrering med rabat eller andre tjenester, fornyr vi automatisk dine produkter og tjenester til normalpriser, der er gældende på tidspunktet for fornyelsen, og debiterer den betalingsmetode, vi har registeret for dig, og du vil ikke kunne købe flere produkter eller tjenester med rabat eller bruge dine gratis konti, før gebyret for aftale om medlemskab er blevet betalt. Alle gebyrer for medlemskaber kan ikke refunderes.

Restordrer/overvågning. Du accepterer, at et domænenavn, der er udløbet, er underlagt en frist på tolv (12) dage efterfulgt af den ICANN-bemyndigede frist for indfrielse på tredive (30) dage. I løbet af denne tid kan den aktuelle registrant af domænenavnet forny domænenavnet og beholde registreringsrettighederne. Vi garanterer ikke, at din restordre vil resultere i, at du får domænenavnet og forbeholder os udtrykkeligt ret til at (a) afvise yderligere restordrer eller (b) annullere eksisterende restordrer til enhver tid af en hvilken som helst grund. Hvis din restordre afvises eller annulleres, accepterer vi øjeblikkeligt at refundere eventuelle betalte gebyrer for en sådan restordre på et domænenavn. Domænenavnet kan også blive opslået på et sekundært marked for videresalg gennem Auctions®-tjenesten. Efter det første års medlemskab af auktioner accepterer du, at medmindre andet meddeles, fornyr vi automatisk dit medlemskab af auktioner med den betalingsmåde, du har gemt, så længe din restordrekredit er aktiv. Du kan få mere at vide om auktioner ved at besøgte hjemmesiden auktioner. Domænenavnet kan også være underlagt en drop pool-proces, før det er tilgængeligt til køb. Du forstår, at vi og vores registratorpartnere bruges vores tjenester, inklusive restordre. Domænenavnet kan derfor være registreret hos en anden registrator, men kan administreres gennem din konto. Ved at anvende tjenesterne vil du bl.a. være i stand til at:

 1. At få restordre på hvilket som helst domænenavn under top level-domænerne .COM, .NET, .US, .BIZ, .INFO, .ORG, .MOBI. En restordre på et domænenavn inkluderer prisen på op til et-års domæneregistrering. Skulle du have succes med et domænenavn i restordre, underlægges du betingelser og vilkår i aftalen om domæneregistrering og relaterede aftaler, som er indeholdt heri ved reference.
 2. Ændr din restordre,indtil du får et domænenavn. Indtil du har fået et domænenavn, har du stadig mulighed for at ændre kreditten til et andet domænenavn. Såfremt kreditten ikke er brugt efter tre (3) år, forbeholder vi os ret til at slette kreditten.
 3. Månedligt abonnement på en liste over domænenavne, der udløber. Du kan også vælge at købe et abonnement på en liste over domænenavne, der udløber inden for de næste fem (5) dage. Hvis du abonnerer på en liste over domænenavne, der udløber, accepterer du, at du via den betalingsmetode, du har registreret, opkræves et månedligt abonnement i perioden for de tjenester, du køber.
 4. Vælg domænenavne fra listen over domænenavne, der udløber, som du vil registrere. Hvert domænenavn, du forsøger at lave en restordre på, vil omfatte prisen på op til et års registrering af domænenavnet som angivet i underafsnit (i) ovenfor.
 5. Overvåg dine aktuelt registrerede domænenavne for ændringer til registrant, status, udløbsdato eller navneservere uden ekstra omkostninger.
 6. Abonnere på besked om domæne Pro eller overvågning, som sætter dig i stand til at overvåge eventuelle aktuelt registrerede domænenavne uanset registrator, for historisk at spore statusændringer og udpegning af flere modtagere af e-mailmeddelelser.

Beskyttelse af registreringsrettigheder. Beskyttelse af registreringsrettighedstjenesten (tjenesten) gør det generelt muligt for dig at: (i) beskytte dig imod at miste et domænenavn, (ii) afvise overførsel af et domænenavn fra registrator eller registrant til registrant, så længe denne tjeneste er aktiv for navnet og (iii) modtage en årlig rapport over domænenavne med detaljer vedrørende status for alle domænenavne, der er beskyttet under denne tjeneste. DENNE TJENESTE VIL DOG IKKE FORHINDRE OVERFØRSLER I FORBINDELSE MED SALG AF PREMIUM DOMÆNENAVNE ELLER SOM RESULTAT AF, AT DU OPSLÅR ET DOMÆNENAVN TIL SALG PÅ EN AF GoDaddyS PLATFORME, UAGTET HVORNÅR DU KØBTE BESKYTTELSESTJENESTEN FOR REGISTRERINGSRETTIGHEDERNE. Når du har valgt at købe tjenesten for alle domænenavne, vil funktionen til automatisk fornyelse blive aktiveret for hvert domænenavn, og disse domænenavne kan ikke overføres, før tjenesten skal fornys, eller før du sælger det pågældende premium domænenavn. Således anerkender og accepterer du, at du nøje har overvejet de konsekvenser, der følger med købet af tjenesten, og forstår de restriktioner, som tjenesten medfører for din mulighed for at overføre ethvert domænenavn, for hvilket du har købt tjenesten. Derudover anerkender og accepterer du, at ethvert domænenavn, du har købt tjenesten til, ikke kan overføres af nogen grund før næste regelmæssige fornyelse af det nævnte domænenavn (det gælder ikke for salg af premium domænenavne), forudsat at du tidligere har valgt at deaktivere tjenesten for det specifikke domænenavn, og denne deaktivering kan ikke finde sted før den aktuelle periode for tjenesten udløber. Som eksempel, og ikke som en begrænsning: hvis du vælger at købe tjenesten for et domænenavn, som du har registreret i en periode på fem (5) år, vil tjenesten være aktiv i den samme periode på fem (5) år, og du kan ikke foretage nogen overførsel af dette domænenavn i nævnte periode på fem (5) år.

Premium-domænenavne.

1. Beskrivelse af tjeneste. Tjenesten Premium domænenavn (tjenesten) er tilvejebragt for at lette køb og salg af aktuelt registrerede domænenavne. Vi tilvejebringer et sted og en proces, der letter en transaktion. Vi er ikke en auktionsholder eller depotindehaver. Vi er ikke i besiddelse af alle de domænenavne, der anføres på hjemmesiden. Som følge heraf, har vi ingen kontrol over kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden vedrørende de anførte domænenavne. Anførte domænenavne kan til enhver tid trækkes tilbage af sælgeren eller os. Vi fungerer som facilitator af transaktioner for at hjælpe dig med betalinger til og fra tredjeparter. Vi er ikke depotindehaver (escrow-agent), vi fungerer snarere som din agent baseret på din anvisning og dine anmodninger om at bruge de tjenester, der kræver, at vi udfører opgaver på vegne af dig. Vi bruger ikke dine midler til sine driftsomkostninger eller til noget andet virksomhedsformål og vil ikke frivilligt gøre midler tilgængelige for sine kreditorer i tilfælde af konkurs eller til noget andet formål. Du anerkender, at vi ikke er en bank, og at tjenesten er til behandling af betaling og ikke en banktjeneste. Du anerkender derudover, at vi ikke fungerer som administrator, formynder eller depotindehaver med hensyn til dine midler. I alle transaktioner, hvor domænenavnet er registreret til os, kan domænenavne, der er købt gennem Tjenesten, ikke overføres fra os til en anden registrator i en periode på tres (60) dage efter datoen for ændring af registrant.

2. Dine forpligtelser.

Opslag af domænenavn til salg. Du må bruge tjenesterne til at sætte domænenavne til salg, som du: (i) i din egenskab af registreringsrettighederne til at sælge og (ii) er i stand til at overføre i henhold til dine forpligtelser under nærværende aftale. Ved at anvende tjenesterne til sådanne formål erklærer og garanterer du, at (i) du har alle rettigheder, titler og interesser i domænenavnet, der er nødvendige for at fuldføre transaktionen, (ii) domænenavnet ikke krænker en andens immaterielle ejendomsret, (iii) du har ret til at overføre domænenavnet i overensstemmelse med dine forpligtelser under nærværende aftale og (iv) enhver beskyttelsestjeneste for registreringsrettigheder, der forefindes for domænet, vil ikke forhindre dig i at opslå domænenavnet og få domænenavnets registreringsrettigheder overført fra dig. Du erklærer dig desuden enig i at domænenavnet ikke aktuelt er, og ikke i den forudseelige fremtid vil være, involveret tvister underlagt den universelle politik for konfliktløsning eller andre lignende søgsmål. Såfremt du ikke er i stand til at overholde eller ikke overholder dine forpligtelser under nærværende aftale, forbeholder vi os udtrykkeligt ret til at fjerne din opførelse af et eller alle dine domænenavne, så snart vi bliver opmærksomme på din manglende overholdelse. Du må sætte dit domænenavn til salg i en hvilken som helst varighed, der tilbydes på hjemmesiden. Du accepterer at betale det opførelsesgebyr, der er knyttet til den periode, du vælger på tidspunktet for opførelsen. Du kan vælge at supplere opførelsen med ekstra tjenester, der eventuelt tilbydes. Ved at bruge ekstra tjenester accepterer du at betale eventuelle ekstragebyrer, som vi kan have knyttet til de ekstra tjenester. Vi forbeholder os ret til at ændre priserne til enhver tid. Hvis du finder en køber ved hjælp af tjenesterne, skal transaktionen fuldføres gennem tjenesterne. For hver transaktion, der fuldføres gennem tjenesterne, accepterer du at betale os et transaktionsgebyr i overensstemmelse med de priser, der er angivet på hjemmesiden. Et sådan transaktionsgebyr betales direkte til os. Du må ikke sælge domænenavnet til en køber, der findes via tjenesterne, uden at bruge tjenesterne til at fuldføre transaktionen. Såfremt vi bliver opmærksomme på, at du omgår tjenesterne, forbeholder vi os ret til at bringe din konto til ophør og annullere alle dine opførelser. Såfremt du opdaterer din salgspris, godkender og accepterer du, at det kan tage op til 24 timer at opdatere den pris, som købere kan se. Såfremt domænenavnet sælges, før prisen opdateres på hjemmesiden, accepterer du, at den opførte pris vil blive håndhævet.

Køb af domænenavne. Som køber er du forpligtet til at fuldføre transaktionen, hvis du køber domænenavnet. Du godkender, at visse opførte domænenavne kan være underlagt et ekstra registreringsgebyr. For disse domænenavne bliver registreringsgebyret lagt oven i prisen, som samlet bliver til købsprisen. Du accepterer, at ved at fuldføre transaktionen er du ansvarlig for betalingen af registreringsgebyret. Ved at iværksætte og sende betalinger gennem tjenesten udnævner du os som din agent til at indhente midlerne på dine vegne og overføre dem til den modtager, du udpeger. Vi indhenter først midlerne med den betalingsmetode, du har angivet. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med midler, eller kreditkortoplysningerne ikke er gyldige, kan vi indhente de tilbageværende midler ved at debitere en hvilken som helst betalingsmetode, du har gemt. Når du sender betaling, tilbageholder vi disse midler som din agent i en foreskrevet tidsperiode baseret på typen af transaktion, hvorefter vi frigiver midlerne til sælgeren. Du vil på intet tidspunkt være i stand til at trække disse midler tilbage eller sende midlerne til en anden modtager, medmindre den første transaktion annulleres. Hvis sælger afviser betaling, bliver midlerne, fratrukket administrationsgebyret, som angivet i prislisten, returneret til dig. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlig for betalinger, der afvises af sælger.

Overførsel af registreringsrettigheder. Vi er ikke registrant for alle domænenavne, der er opført på hjemmesiden, og kan ikke garantere øjeblikkelig overførsel. Ved domænenavne, hvor vi er registranten, begynder overførsel eller registrering når handlen er gennemført ved kassen. Vores overførsel af et domænenavn til en køber sker desuden uden garanti, og vi giver udtrykkeligt ingen garantier eller erklæringer om, at et domænenavn ikke krænker en tredjeparts immaterielle ejendomsret. Enhver beskyttelsestjeneste for registreringsrettighed, der er tilskrevet domænet, vil ikke forhindre dig i at sætte domænet til salg eller i at få registreringsrettighederne overført væk fra dig.

Salg af domænenavne. Som sælger er du forpligtet til at fuldføre transaktionen, hvis køberen forpligter sig til at købe domænet. Ved at modtage betalinger gennem tjenesten udnævner du os som din agent med henblik på at modtage og opbevare midler på dine vegne. Du skal oprette en indbetalingskonto på det tidspunkt, hvor du sætter domænet til salg. Betalinger for fuldførte domænenavnssalg bliver krediteret din indbetalingskonto. Når der efter en kontrolperiode ikke er registreret nogen svindel, bliver dine midler udbetalt i henhold til den betalingsmåde, som du har valgt i indbetalingskontoen. Betalinger foretages typisk således:

 • Elektronisk (ACH) – behandles samme dag og sendes indenfor to arbejdsdage afhængig af din finansielle institution
 • PayPal® – behandles den samme dag og sendes indenfor en arbejdsdag
 • Good As Gold – behandles samme dag og eftergivet inden for en arbejdsdag
 • Check – behandles ugentligt og sendt til dig med post indenfor 9 arbejdsdage

Hvis du ikke har en betalingskonto, vil vi som standard behandle betalinger via check. Du vil blive opkrævet et gebyr på 25,00 $ for administration ved betaling med check. Du giver hermed os tilladelse til at iværksætte og postere kreditposter (positive) for betalinger til betalingskontoen. Du forstår, at det beløb, der er initieret og indsat på betalingskontoen, repræsenterer betaling for domænenavne, der er solgt med brug tjenesten minus eventuelle relevante gebyrer og/eller tilbageførsler. Du giver hermed os tilladelse til at initiere og postere debetposter (negative) til betalingskontoen for at tilbageføre fejlbehæftede betalinger og/eller foretage justeringer af forkerte betalinger. Den tilladelse, som indehaveren af betalingskontoen herved giver os, skal forblive gældende og i kraft, indtil vi modtager en skriftlig meddelelse fra indehaveren af betalingskontoen om, at en sådan tilladelse er tilbagekaldt, men en sådan skriftlig meddelelse skal under alle omstændigheder fremsendes på en måde, der giver os rimelig mulighed for at agere ud fra en sådan tilbagekaldelse, eller indtil vi har fremsendt meddelelse om, at denne aftale bringes til ophør. I tilfælde af tilbageførsel af en betaling vil vi fratrække beløbet i betalingen fra sælgers registrerede betalingsmetode. I tilfælde af at tilbageførslen er høj, som fastlagt af os, forbeholder vi os ret til at tilbageholde tyve procent (20%) af alle sælgers betalinger i halvfems (90) dage fra den dato, hvor betalingen skulle erlægges.

Validering af overførsel. Tjeneste om validering af overførsel kan bruges til at hjælpe med at holde dit domænenavn sikkert. Ved at vælge at bruge denne tjeneste, anmoder du udtrykkeligt og frivilligt os om at afvise alle forsøg på at overføre dit domænenavn til andre registratorer eller om at flytte dit domænenavn til en anden konto, medmindre du bekræfter hver enkelt anmodning som beskrevet heri. Du forsyner os med et kontaktnavn, et telefonnummer og en PIN-kode til validering af domæneoverførsler. Vi kontakter dig, hvis der fremkommer anmodning om domæneoverførsel for et domænenavn på din konto. Hvis vi modtager en anmodning om overførsel, kontakter vi dig for at få bekræftet anmodningen om overførsel. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig inden for tooghalvfjers (72) timer efter modtagelse af overførselsanmodningen, afvises anmodningen. Hvis du ikke oplyser en korrekt PIN-kode, afvises anmodningen. Hvis vi modtager en anmodning om ændring af konto, kontakter vi dig for at få bekræftet anmodningen om ændring. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med dig inden for tooghalvfjers (72) timer efter modtagelse af overførselsanmodningen, afvises ændringen. Hvis du ikke oplyser en korrekt PIN-kode, afvises ændringen. Tjenestetilgængeligheden sker i henhold til betingelserne og vilkårene i nærværende aftale og i alle vores politikker og procedurer. Vi skal benytte kommercielt rimelige bestræbelser på at forsøge at levere visse dele af tjenesten fireogtyve (24) timer om dagen i syv (7) dage om ugen i hele aftalens løbetid og andre dele af tjenesten i normal åbningstid. Du anerkender og accepterer, at tjenester fra tid til anden vil være utilgængelige eller ude af drift af forskellige årsager, herunder, uden begrænsning: (i) udstyrsfejl, (ii) periodevis vedligeholdelsesprocedurer eller reparationer, som vi udfører fra tid til anden eller (iii) af årsager, der er uden for vores rimelige kontrol, eller som ikke med rimelighed kan forudses af os, herunder, uden begrænsning, afbrydelser eller fejl i telekommunikation eller digitale transmissionslinks, skadelige netværksangreb, netværksoverbelastning eller andre fejl. Du anerkender og accepterer, at vi ikke har nogen form for kontrol over tjenestetilgængeligheden på en kontinuerlig og uafbrudt basis.

Total/Premium DNS. Total DNS er et komplet DNS-værktøj (Domain Name System, DNS), der sætter dig i stand til at administrere dit DNS og holde din hjemmeside og webbaserede applikationer tilgængelige og pålideligt fungerende. Tjenesten leveres som den er og forefindes, i det omfang, den er tilgængelig og med alle fejl. Vi påtager os intet erstatningsansvar i den forbindelse.

Desuden anerkender og accepterer du, at vi ikke påtager os noget ansvar for:

 1. Afbrydelser i tjenesten forårsaget af periodisk vedligeholdelse, reparationer eller udskiftning af Global Nameserver Infrastructure (defineret herunder), som vi lejlighedsvis foretager,
 2. Afbrydelser i tjenesten, der forårsages af dig gennem tilpassede scripts, kodning, programmering eller konfigurationer,
 3. Afbrydelser i tjenesten forårsaget af dig på grund af installation af tredjepartsapplikationer,
 4. Afbrydelser i tjenesten, der ikke forhindrer besøgende i at få adgang til din hjemmeside, men blot påvirker din evne til at foretage ændringer til din hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, ændringer via mekanismer, som f.eks. FTP (file transfer protocol) og e-mail eller
 5. Afbrydelser i tjenesten der er udenfor vores rimelige kontrol eller som ikke med rimelighed kan forudses af os, inklusive, men ikke begrænset til, strømafbrydelser, afbrydelse eller driftssvigt i links til telekommunikation eller digital transmission, fjendtlige netværksangreb, netværksoverbelastning eller andre svigt.

I henhold til betingelserne om Force Majeure herunder garanterer vi en oppetid for tjenesten (Garanti om tjenestens oppetid) for betalte tjenester på 99,999% (defineret herunder). Du vil modtage tjenestekreditter for eventuel Afbrydelse (defineret nedenfor) af den tjeneste, der er dækket af Garanti om tjenestens oppetid. Tjenestekreditterne skal anvendes som forlængelse af den berørte tjenestes løbetid. Garanti om tjenestens oppetid træder i kraft fjorten (14) dage efter dit køb af den tjeneste, der er dækket af garanti om tjenestens oppetid for at give begge parter tid til at konfigurere og teste tjenesten ordentligt.

Definitioner Følgende definitioner finder anvendelse med hensyn til garanti for tjenestens oppetid:

 1. Global Nameserver Infrastructure: Gruppen af systemer (servere, hardware og tilknyttet software), der anvendes til levering af tjenester. Global Nameserver Infrastructure omfatter ikke webbaserede brugergrænseflader, zoneoverførselsmekanismer, opdateringssystemer eller andre metoder til dataadgang og manipulation, som kunden har adgang til.
 2. 99,999%-tilgængelighed: En garanti om, at Global Nameserver Infrastructure vil være tilgængelig til at besvare DNS-forespørgsler 99,999% af tiden.
 3. Nedetid: En periode, hvor Global Nameserver Infrastructure ikke opretholdt en tilgængelighed på 99,999%.

Udeladelser. Med henblik på garanti for tjenestens oppetid skal nedetid forårsaget af følgende hændelser ikke betragtes som en afbrydelse:

 1. Afbrydelser i tjenesten, der er forårsaget af periodisk, planlagt vedligeholdelse, der defineres som vedligeholdelse, der foretages på Global Nameserver Infrastructure, som kunden underrettes om fireogtyve (24) timer i forvejen. Underretning via e-mail om periodisk, planlagt vedligeholdelse sendes til kundens angivne e-mail-adresse,
 2. Afbrydelser i tjenesten, der forårsages af dig gennem tilpassede scripts, kodning, programmering eller konfigurationer,
 3. Afbrydelser i tjenesten forårsaget af dig på grund af installation af tredjepartsapplikationer,
 4. Afbrydelser i tjenesten, der ikke forhindrer besøgende i at få adgang til din hjemmeside, men blot påvirker din evne til at foretage ændringer til din hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, ændringer via mekanismer, som f.eks. FTP (file transfer protocol) og e-mail eller
 5. Afbrydelser i tjenesten der er udenfor vores rimelige kontrol eller som ikke med rimelighed kan forudses af os, inklusive, men ikke begrænset til, strømafbrydelser, afbrydelse eller driftssvigt i links til telekommunikation eller digital transmission, fjendtlige netværksangreb, netværksoverbelastning eller andre svigt.

Vi vil, alene efter eget skøn bestemme, om en hændelse skal betragtes som en afbrydelse.

Retsmidler. Med henblik på garantien for tjenestens oppetid skal kunden, når denne bliver opmærksom på en afbrydelse, åbne en supportbillet hos vores tekniske support inden for fem (5) kalenderdage efter afbrydelsen. Hvis vi afgør, at der forekom en afbrydelse, vil kunden modtage en tjenestekredit til en værdi af to (2) måneder for berørte tjenester. Tjenestekreditten anvendes som en forlængelse af varigheden af de berørte tjenester. En kundes konto krediteres ikke mere end én gang om måneden under garantien for tjenestens oppetid.

Hvis du skal være kvalificeret til tjenestekredit, skal du have et aktuelt og gyldigt abonnement til de berørte tjenester, og du skal have en konto med et godt omdømme hos os. Tjenestekreditter gælder ikke for andre gebyrer eller tjenester end de tjenester, som garantien for oppetid for tjenesten ikke blev overholdt for. Kunder med abonnementer på mere end én tjeneste krediteres ikke for tjenester, der ikke er berørt. De beføjelser, der er angivet heri, skal være de eneste beføjelser, hvis vi ikke opfylder garantien for oppetid for tjenester.

Såfremt ingen af parterne er i stand til at udføre deres væsentlige forpligtelser under nærværende Aftale på grund af Force Majeure, bliver disse forpligtelser ophævet under den fortsatte Force Majeure, såfremt årsagen til Force Majeuren udbedres så hurtigt som praktisk muligt. Ordet Force Majeure betyder en hændelse, der forårsages af hændelser uden for en parts rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, overjordiske hændelser, brand eller oversvømmelse, terrorisme, myndigheders bestemmelser, politikker eller søgsmål vedtaget eller udført efter indtræden i nærværende aftale, eller mangel på arbejdskraft, telekommunikation eller forsyninger, afbrydelser eller anden indskrænkning.

Hvis dine tjenester omfatter udvidelser af sikkerhed for domænenavnesystemet (Domain Name System Security Extensions, DNSSEC), kan du sikre dine domænenavne med DNSSEC. DNSSEC er designet til at beskytte dig mod forfalskede DNS-data, så hackere ikke kan dirigere besøgende til din hjemmeside til en falsk hjemmeside.

DNSSEC fungerer ved at anvende offentlig nøglekryptologi. Du anerkender og accepterer, at hvis nøglerne ikke stemmer overnes, mislykkedes en besøgendes søgning på din hjemmeside muligvis (og medfører fejlen hjemmeside ikke fundet), og vi påtager os intet ansvar eller nogen forpligtelser for dette. DNSSEC-svar er desuden godkendte, men ikke krypterede. Du anerkender og accepterer, at DNSSEC ikke beskytter personlige oplysninger, og at vi ikke påtager os noget erstatningsansvar eller ansvar for dette.

Vi forbyder kørsel af en offentlig rekursiv DNS-tjeneste på enhver server. Alle rekursive DNS-servere skal være sikrede, så de kun tillader intern netværksadgang eller et begrænset sæt af IP-adresser. Vi scanner aktivt for tilstedeværelse af offentlige DNS-tjenester og forbeholder os ret til at fjerne enhver server fra netværk, der ikke overholder denne restriktion.

Privatlivsbeskyttelse. Privatlivsbeskyttelsestjeneste lader dig generelt: (i) erstatte dine personlige oplysninger i WHOIS-listen med detaljer fra Domains By Proxy og (ii) oprette en privat e-mailadresse for hvert domænenavn, som du kan videresende, filtrere eller blokere. Funktioner for privatlivsbeskyttelsestjenester er beregnet på at: beskytte domænerelateret spam og beskytte din identitet mod tredjeparter. Som angivet i afsnit 2 (xi) i denne aftale anerkender og accepterer du, at du måske ikke har tilladelse til at købe private eller proxy-TLD-registreringer på bestemte markeder, lande og territorier eller for bestemte TLD'er. For en fuldstændig liste over markeder og lande, hvor privatlivsbeskyttelse ikke er tilgængelig bedes du klikke her. Dit køb og din brug af privatlivs- og virksomhedsbeskyttelsestjenesten er også underlagt og reguleret af vilkårene i Aftalen for domænenavnsproxy.

Fuldstændig domænefortrolighed og -beskyttelse. Tjenesten for fuld domæneprivatliv og -beskyttelse lader dig generelt: (i) erstatte dine personlige detaljer i WHOIS-registeret med detaljer fra Domains By Proxy, (ii) etablere en privat e-mailadresse for hvert domænenavn, som du kan videresende, filtrere eller blokere, (iii) forhindre tab af domænenavn ved en fejl på grund af udløbet kreditkort, (iv) låse dit domænenavn i din konto, (v) modtage online-rapporter i realtid for at følge vigtige domænenavnsoplysninger. Funktionerne til beskyttelse af domæneoplysninger er beregnet til at: forhindre domænerelateret spam; beskytte din identitet fra tredjeparter; samt at tilføje et højere sikkerhedsniveau gennem 2-trins verifikation for at udelukke de fleste tilfældige eller ondsindede domæneoverførsler; levere et online visitkort i WHOIS-mappen, der er beregnet til at øge trafikken uden at gå på kompromis med beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Som angivet i afsnit 2 (xi) i denne aftale anerkender og accepterer du, at du måske ikke har tilladelse til at købe private eller proxy-TLD-registreringer på bestemte markeder, lande og territorier eller for bestemte TLD'er. For en fuldstændig liste over markeder og lande, hvor privatlivsbeskyttelse ikke er tilgængelig bedes du klikke her. Dit køb og din brug af fuld domæne- og privatlivsbeskyttelse er også underlagt og reguleret af vilkårene i Aftalen for domænenavnsproxy.

Beskyttelse af private og erhvervsmæssige oplysninger. Beskyttelse af personlige oplysninger og virksomhedsoplysninger omfatter alle funktioner i beskyttelse af personlige oplysninger, og derudover giver tjenesten dig mulighed for generelt at: (i) forhindre utilsigtet tab af et domænenavn på grund af et udløbet kreditkort; (ii) låse dit domænenavn på din konto; (iii) modtage online-rapporter i realtid for at spore vitale oplysninger om domænenavne; og (iv) aktivere TrustedSite, der er drevet af McAfee SECURE. Funktionerne til beskyttelse af personlige oplysninger og virksomhedsoplysninger er beregnet til at: forhindre domænerelateret spam; beskytte din identitet fra tredjeparter; samt at tilføje et højere sikkerhedsniveau gennem 2-trins verifikation for at udelukke de fleste tilfældige eller ondsindede domæneoverførsler; levere et online visitkort i WHOIS-mappen, der er beregnet til at øge trafikken uden at gå på kompromis med beskyttelsen af dine personlige oplysninger og beskytte domænenavnet via TrustedSite. Dit køb og brug af privatlivs- og virksomhedsbeskyttelsestjenesten er også reguleret af vilkårene i Aftalen for domænenavnsproxy.

Trademark Keeper (Beta) Trademark Keeper er en gratis beta-funktion af dit domæne som (i) automatisk tager optegnelse af din hjemmeside herunder ethvert varemærke på hjemmesiden hvert kvartal (skærmbillede(r)) og (ii) tidsstempler skærmbilleder af optegnelse(r) ved brug af bockchain-teknologi for at sikre, at optegnelsen er sikker. Trademark Keeper lader dig også identificere op ti tre (3) individuelle varemærker for at hjælpe dig med at katalogisere dit brands aktiver i dit kontrolpanel. Trademark Keeper gemmer det/de skærmbillede(r) på servere leveret af GoDaddy, men analyserer, ændrer eller redigere ikke skærmbilledet/skærmbillederne. Trademark Keeper gemmer en digital signatur af skærmbillederne på en blockchain, hvilket at skærmbilledet eksisterede på et bestemt tidspunkt, men gemmer ikke selve skærmbilledet på blockchain. Du kan anmode om en rapport, der viser en historisk optegnelse af skærmbilleder, som er blevet optaget af Trademark Keeper. Du kan til enhver tid slå funktionen Trademark Keeper fra og slette den historiske optegnelse af skærmbilleder. Dine skærmbilleder bliver slettet 24 timer efter du slår funktionen Gem mine data fra. Hvis du slår denne funktion til igen indenfor 24timer, kan dine skærmbilleder muligvis blive gendannet. GoDaddy kan afbryde beta-funktionen fra til enhver tid og af enhver grund. DU ANERKENDER AT DIN BRUG AF TRADEMARK KEEPER IKKE RESULTERER I EN OFFICIEL VAREMÆRKEREGISTRERING HOS EN OFFICIEL VAREMÆRKEMYNDIGHED. DU ANERKENDER AT TRADEMARK KEEPER IKKE ER EN JURIDISK TJENESTE, OG DU BØR SØGE RÅDGIVNING FRA EN VAREMÆRKEADVOKAT, OM HVORDAN DU BEDST KAN BESKYTTE DINE VAREMÆRKERETTIGHEDER. GoDaddy GIVER INGEN UDSAGN ELLER GARANTIER ANGÅENDE NOGEN TING HERUNDER ADGANGSBERETTIGELSEN AF SKÆRMBILLEDERNE ELLER DE OPTEGNELSER, DER ER INDFANGET VIA TRADEMARK KEEPER.


12. FORUDREGISTRERINGER


Hvis du indsender en ansøgning om forudregistrering af et domænenavn, garanterer GoDaddy ikke, at du vil være sikret navnet, eller at du vil have øjeblikkelig adgang til domænenavnet, hvis det sikres. GoDaddy kan bruge tredjepartstjenesteudbydere til forudregistreringstjenester.


13. SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR .BIZ-REGISTRERINGER


Politik for domænenavnetvist. Hvis du reserverede eller registrerede et .BIZ-domænenavn hos os, erklærer du hermed, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af de betingelser og vilkår af Politik angående tvistafgørelser i tillæg til den Politik angående tvistafgørelser, der er gældende for .biz TLD'en.

RDRP fremsætter de betingelser, hvorunder enhver påstand om at et domænenavn ikke primært anvendes til forretningsformål eller kommercielle formål vil blive håndhævet fra sag til sag af en uafhængig konflikløser akkrediteret af ICANN. Registerkontoret vil ikke gennemgå, overvåge eller på anden vis verificere, at et specifikt domænenavn primært bruges til erhvervsmæssige eller kommercielle formål eller at domænenavnet anvendes i overensstemmelse med processerne i SUDRP eller UDRP.

Et års registrering. Hvis du registrerer et .BIZ-domænenavn, og du vælger at gøre brug af den specielle pris, der gælder for registreringer for et år, fornyr vi automatisk dit domænenavn i en periode på yderligere et år ved afslutningen af den første etårige periode ved at opkræve betaling via den betalingsmetode, du har registreret, medmindre du underretter os om, at du ikke ønsker at forny. Før domænenavnets udløbsdato vil du få besked om og mulighed for at acceptere eller afvise den etårige fornyelse. Hvis du beslutter dig for ikke at forny dit etårige .BIZ-domænenavn for endnu et år, tilbageføres registreringen af dit domænenavn automatisk til os, og vi får fuld registreringsret til et sådant domænenavn. Du accepterer, at hvis du sletter eller overfører dit .BIZ-domænenavn i løbet af det første år, bliver du automatisk opkrævet fornyelsesgebyr for det næste år.


14. SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR .INFO-REGISTRERINGER


Et års registrering. Hvis du registrerer et .INFO-domænenavn, og du vælger at få fordel af en særpris, der gælder for et-årige registreringer, fornyr vi automatisk dit domænenavn i yderligere et år ved slutningen af det første år ved hæve beløbet fra den betalingsmåde, du har gemt, medmindre du underretter os om, at du ikke ønsker at forny. Før domænenavnets udløbsdato vil du få besked om og mulighed for at acceptere eller afvise den etårige fornyelse. Såfremt du beslutter dig for ikke at forny dit et-årige .INFO-domænenavn i endnu et år, overgår registreringen af dit domænenavn automatisk til os, og vi får de fulde rettigheder til registreringen af et sådant domænenavn. Du accepterer, at hvis du sletter eller overfører dit .INFO-domænenavn i løbet af det første år, vil du automatisk blive debiteret fornyelsesgebyrer for det andet år.


15. SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR .MOBI-REGISTRERINGER


Instant Mobilizer. Du tildeles hermed en personlig, genkaldelig, ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overføres, tildeles til andre eller underlicenseres, til at bruge tjenesten Instant Mobilizer (tjeneste), såfremt du overholder de angivne betingelser og vilkår. Du må ikke ændre, modificere, tilpasse eller oversætte hele eller dele af tjenesten på nogen som helst måde. Du må ikke skabe afledte værker baseret på tjenesten. Du må ikke leje, lease, tildele, bortskaffe, erstatte, underlicensere eller på anden vis overføre nogen af rettighederne til at anvende tjenesten til en tredjepart. Såfremt omfanget af trafik til dig fra din brug af tjenesten har et omfang, der sætter leveringen af tjenesten til andre slutbrugere over styr, forbeholder vi og vores licenshavere ret til permanent eller midlertidigt at bringe din brug af tjenesten til ophør efter vores skøn alene. For at undgå tvivl må omfanget af den trafik, der genereres af dig, ikke overstige to tusinde (2.000) sidevisninger pr. dag. Du anerkender og accepterer, at teksten "Instant Mobilizer from dotMobi" eller tilsvarende vil blive indsat i din hjemmesides sidefod. Såfremt et dotMobi-domæne, som tjenesten leveres til, overføres til en anden domæneregistrator, bliver tjenesten afbrudt på dette dotMobi-domæne, og tjenesten bliver ikke genoptaget, hvis den nye registrator ikke tilbyder tjenesten.


16. SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR .NAME-REGISTRERINGER


Beskyttende registrering. En beskyttende registrering er en registrering, der er udformet til at beskytte varemærker og servicemærker, og kan være tildelt for at forhindre en tredjepart i at registrere en variation af et varemærke eller nøjagtigt det samme varemærke. Hvis det navn, du ønsker at registrere, er underlagt beskyttende registrering, har du tre (3) muligheder: (i) du kan registrere en variant af navnet, (ii) du kan udfordre den beskyttende registrering under Politik om bilæggelse af tvister om berettigelseskrav, eller (iii) du kan anmode om samtykke fra den beskyttede registrant. Du kan anmode om samtykke ved at kontakte den beskyttede registrant, der er angivet i GNR Whois-databasen og anmode om samtykke til at registrere .NAME-domænenavnet. Hvis den beskyttede registrant giver sit samtykke, skal de bekræfte det skriftligt. Hvis den beskyttede registrant ikke giver sit samtykke, kan du udfordre den beskyttende registrering under ERDRP.

Politik om acceptabel brug. Du accepterer at være underlagt Politik om acceptabelt brug af .NAME, som er inkorporeret heri ved reference. Iblandt andre begrænsninger forbyder denne politik dig at bruge din .NAME-e-mail til at engagere dig i aktiviteter, som involverer afsendelse af uønskede e-mails (spam). Du er begrænset til et maksimum af femhundrede (500) beskeder sendt fra dit .NAME på én gang.


17. BESTEMMELSER, DER ER SPECIFIKKE FOR .REISE-REGISTRERINGER


Domænenavne registreret i .REISE bør bruges til rejserelaterede formål indenfor seks måneder efter første Registrering, dvs. skal bruges på internettet eller på anden måde benyttes til at udføre en funktion.


18. SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR .SEXY-REGISTRERINGER


Du må ikke tillade, at indhold, der ikke er egnet til at blive set af en mindreårig, vises fra hoved- eller topregisteret i et .SEXY-domænenavn. Af hensyn til overskueligheden er indhold, der ses på hoved- eller topregisteret af et .SEXY-domænenavn, det indhold, der umiddelbart er synligt, hvis en bruger går til http://example.sexy eller http://www.example.sexy.. Der gælder ingen begrænsninger for indholdet på nogen anden side eller underregister i et .SEXY-registreret navn.


19. TOPNIVEAU-DOMÆNER MED LANDEKODE


Du erklærer og garanterer, at du opfylder de kvalificerende krav til hvert ccTLD, du ansøger om. Du accepterer endvidere at være bundet af alle registerregler, -politikker og -aftaler for det specifikke ccTLD. Disse kan inkludere, men er ikke begrænset til, at indvillige i at holde ccTLD-udbyderen skadesløs, at begrænse ccTLD-udbyderens ansvar og krav om, at eventuelle tvist skal løses under det specifikke lands love.

(A) SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR .AU-REGISTRERINGER

.au-registreringer (inkluderer com.au, net.au og org.au) er styret af de følgende yderlige betingelser og vilkår:

auDA. I nærværende aftale betyder auDA .au Domain Administration Limited ACN 079 009 340 – .au-domænenavneadministratoren. Registratoren fungerer som agent for auDA med det ene formål, men kun i det omfang, det er nødvendigt, at give auDA mulighed for at håndhæve rettigheder og kontraktlige forpligtelser, der er overdraget i henhold til nærværende aftale. auDA er en tiltænkt tredjepartsbegunstiget i henhold til denne aftale.

auDA offentliggjort politik. auDA offentliggjorte politikker betyder de specifikationer og politikker, der fra tid til anden fastlægges og publiceres af auDA på https://www.auda.org.au. Du skal overholde alle auDA offentliggjorte politikker, idet de er inkorporeret i og udgør en del af nærværende aftale. I tilfælde af eventuel uoverensstemmelse mellem enhver publiceret politik fra auDA nærværende aftale, vil den auDA offentliggjorte politik være gældende i forhold til en sådan uoverensstemmelse. Du anerkender at under auDA offentliggjorte politikker: (1) er der obligatoriske betingelser og vilkår, der gælder for alle domænenavne, (2) licenser, og at sådanne betingelser og vilkår er inkorporeret i og udgør en del af aftalen, (3) du er bundet af og skal indordne sig under .au’s politik om konfliktløsning og (4) auDA kan slette eller annullere registreringen af et .au-domænenavn.

auDA's ansvar og skadesløsholdelse. I det omfang gældende lovgivning gør det muligt, vil auDA ikke være ansvarlig over for registranten for eventuelle direkte eller indirekte skader, følgeskader, særskilt begrundede eller pønale tab eller for skader af nogen slags (herunder men ikke begrænset til brugstab, tab eller overskud, tab eller beskadigelse af data, driftsafbrydelse eller indirekte omkostninger), som er blevet påført registranten som følge af, som resultat af eller på anden måde i forbindelse med en vilkårlig handling eller udeladelse fra auDA, dets medarbejdere, agenter eller kontrahenter. Registranten accepterer at holde auDA, dets medarbejdere, agenter og kontrahenter skadesløse i forbindelse med eventuelle krav eller ansvar, som følge af, resultat af eller på anden måde i forbindelse med registranten registrering eller brug af .au-domænenavnet. Intet i dette dokument skal betragtes som udelukkelse af brugen af Trade Practices Act 1974 (lovgivning om handelspraksis og forbrugerrettigheder).

(B) SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR .CA-REGISTRERINGER

Du anerkender og accepterer, at registrering af dit valgte domænenavn i din første ansøgning til CIRA ikke træder i kraft, før du har indgået i og accepteret CIRA's registrantaftale.

CIRA-certificeret registrator. Registratoren skal øjeblikkeligt underrette dig, såfremt denne ikke længere er CIRA-certificeret registrator, har fået sin certificering som CIRA-certificeret registrator indstillet eller bragt til ophør, eller registratoraftalen mellem CIRA og registratoren bringes til ophør eller udløber. CIRA kan anbringe en meddelelse om sådan indstilling, ophør eller udløb på deres hjemmeside og kan, hvis CIRA skønner det passende, give meddelelse til registranterne deraf. Såfremt registratoren ikke længere er CIRA-certificeret registrator, får sin certificering som CIRA-certificeret registrator indstillet eller bragt til ophør, eller såfremt registratoraftalen mellem CIRA og Registratoren bringes til ophør eller udløber, vil du være ansvarlig for at ændre din registrator for posten til en ny CIRA-certificeret registrator inden for tredive (30) dage fra, at meddelelsen gives til dig af (i) Registranten eller (ii) CIRA i overensstemmelse med CIRA's på det pågældende tidspunkts aktuelle Register-PRP. Såfremt en af dine registreringer af domænenavn imidlertid er planlagt at udløbe inden for tredive (30) dage fra en sådan meddelelse, har du tredive (30) dage fra årsdagen for registreringen/registreringerne til at registrere eller forny sådanne registreringer af domænenavn i overensstemmelse med Register-PRP.

De anerkender og accepterer, at hvis registratoren har indbetalt utilstrækkelige midler på CIRA-aftalekontoen til dækning af gebyrer, kan CIRA efter eget skøn vælge at holde op med at acceptere ansøgninger om domæneregistreringer fra registratoren, holde op med at behandle registreringer af domænenavne og overførsler, fornyelser, ændringer eller annulleringer efter anmodning fra registratoren, og holde op med at udføre andre fakturerbare transaktioner, som registratoren har anmodet om, og som ikke er fuldt betalt, og CIRA har ret til at ophæve registratoraftalen mellem CIRA og registratoren.

Varianter af .CA ASCII- og IDN-domæner samles og reserveres til en enkelt registrant. Registranter behøver ikke at registrere alle varianter en samling af domæner, men alle registrerede varianter skal være registreret og administreret af hos den samme registrator. Hver registreret variant koster et registreringsgebyr. Derudover, skal dine registrantoplysninger være identiske, når du registrerer flere varianter af .CA-domæner (ASCII og IDN) samlet. Hvis varianter er registreret hos andre registratorer, eller hvis registrantoplysningerne ikke er identiske, kan det medføre søgeresultatet "ikke ledigt" eller, at registreringen bliver forsinket eller mislykkes. Hvis oplysningerne ikke stemmer overens, er validering påkrævet, hvilket kan tage op til syv arbejdsdage og forsinke tilgængeligheden af domænet.

(C) SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR .CN-REGISTRERINGER

.CN er et begrænset TLD. Ansøgninger er underlagt både domænenavnskontrol og bekræftelse af virkeligt navn som påkrævet af Folkerepublikken Kina. Registreringer i .CN er derfor underlagt følgende yderligere krav:

Verificering, registrering og aktivering. Hvis et domænenavn ikke får tilladelse til registrering af den kinesiske regering, som fastlagt af os, registreringsudbyderen og/eller en tredjepartsudbyder, der benyttes til sådanne tjenester og afgørelser, efter hver parts skøn, bliver ansøgningen om registrering ikke godkendt. I sådanne tilfælde vil navnet blive slettet, og du vil være berettiget til refusion som yderligerer beskrevet herunder.

Hvis tilladt kan registreringen fortsætte, men et .CN-domænenavn kan ikke aktiveres (dvs. vil ikke resultere i internet) medmindre og indtil du har indsendt (ifølge processen beskrevet under registrering) gyldige dokumenter påkrævet af os og registeret, så vi kan fuldføre bekræftelse af virkeligt navn. Følgende er acceptable dokumenter med henblik på bekræftelse:

 • Kina: indbygger-ID, midlertidigt indbygger-ID, virksomhedslicens eller organisationskodecertifikat
 • Hongkong/Macau: indbygger-ID, kørekort, pas eller virksomhedslicens
 • Singapore: kørekort, pas eller virksomhedslicens
 • Taiwan: indbygger-ID, kørekort eller erhvervslicens
 • Andre lande/regioner: kørekort eller pas

Dokumenter, der sendes til os bliver, kun brugt af os og delt med registeret med henblik på at bekræfte virkeligt navn, og er herudover underlagt vores privatlivspolitik. Når du registrerer et .CN-domæne indvilliger du udtrykkeligt i, at dine data muligvis bliver lagret på servere i USA eller på anden måde udenfor Folkerepublikken Kina.

Refusioner. Refusioner for .CN-registreringer er kun tilladt når (i) registreringen af det ansøgte domænenavn ikke er tilladt af Kinas regering eller (ii) du underretter os om din hensigt om at annullerer af enhver grund indenfor fem (5) dage efter registreringen (dvs. efter det erkendes for værende tillade af Kinas regering). For at fjerne enhver tvivl er refusioner ikke tilladte under nogle omstændigheder efter fem (5) dage fra registreringsdatoen, inklusive f.eks. hvis bekræftelse af virkeligt navn ikke gennemføres, eller hvis den kinesiske regering afgør, efter registreringen, at domænenavnet ikke skulle have været registreret (og pålægger os at slette det).

(D) SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR .JP-REGISTRERINGER

Registreringsbegrænsninger. Du erklærer og garanterer, at du er bosiddende i Japan med en privat- eller arbejdsadresse. Du accepterer, at visse domænenavne er reserverede og kun kan registreres af visse parter. Disse omfatter: (i) TLD'er, ud over ccTLD'er, som fastsat af ICANN; (ii) .JP-domænenavne af geografisk type, der er defineret som metropol, præfektur og kommune; (iii) navne på primære og sekundære undervisningsorganisationer; (iv) navne på organisationer relateret til internetadministration; (v) navne påkrævet for .JP-domænenavnshandlinger og (vi) tegnstrenge, der kan forveksles med ASCII-konverterede japanske domænenavne. Den komplette liste over reserverede .JP-domæner er tilgængelig her.


20. ENGELSK SPROGVERSION ER GÆLDENDE


Denne aftale, sammen med alle politikker og de pågældende produktaftaler identificeret herover og indarbejdet heri ved henvisning (samlet aftalen), er forfattet på engelsk. I det omfang du modtager en oversættelse, får du den kun for nemhedens skyld. Ved enhver mulig uoverensstemmelse mellem den engelske og den oversatte version, vil den engelske version råde og være gældende. I tilfælde hvor det er påkrævet at give dig en oversat version, og hvor denne ifølge loven skal anses som værende gældende, (i) vil begge sprogversioner have samme gyldighed, (ii) vil hver part anerkende at denne har gennemset begge sprogversioner og at de stort set er ens på alle betydelige områder, og (iii) i tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner kan den oversatte version muligvis være gældende, forudsat at parternes hensigt er blevet taget fuldt ud i betragtning.


Ændret: 18-12-2018
Copyright © 2000-2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rettigheder forbeholdt.