GoDaddy Hjælp

Ret temafejl i WordPress

Efter fejlfinding af din site kan du, for at fastlægge fejlen, forsøge at rette dit tema, og føre din site tilbage til arbejdstilstand.

Forstå en WordPress-relateret PHP-fejl

Hvis din tidligere fejlfinding afslørede en PHP-fejl, kan du bruge følgende tabel som hjælp til at forstå fejlen.

FejltypeDefinition og næste trin
E_ERRORDette er en alvorlig fejl, som afslutter script. Disse sker typisk ved at kalde et ikke-eksisterende objekt som f.eks. en klasse eller funktion. Dette kan ofte forekomme ved inkompatibilitet mellem versioner. Du bør herefter opdatere din WordPress-version, temaer og plugins.
E_WARNINGen advarsel på kørselstidspunktet forårsager ikke afslutning af script. Disse er potentielle problemer, som forekommer, men ikke standser behandling af PHP. Disse kan ofte inkludere advarsler om frarådelse, hvilket indikerer, at din kode måske bruger en ældre version af PHP, og skal opdateres. En advarsel i dine PHP-logfiler har ikke nødvendigvis relation til det problem, du oplever.
E_PARSEDette er fortolkningsfejl af kompileringstid. Det antyder som regel en PHP-syntaksfejl, såsom et manglende semikolon ;, parentes (), kantet venstreparentes eller kantet højreparentes {}, eller alle andre syntaksfejl. Du bør gennemgå filen og linjen, som er specificeret i fejlmeddelelsen og se efter potentiel syntaksfejl.
E_NOTICEDisse er typisk PHP-fejl, som ikke forårsager afslutning af script. De indikerer, at der kan være et problem, men det er måske en del af den normale kørsel af scriptet. En almindelig årsag er brug af en PHP-variabel, som ikke er defineret. En bemærkning i dine PHP-logfiler har ikke nødvendigvis relation til det problem, du oplever.

Opdatér dine WordPress- komponenter

Når din WordPress-version, tema eller plugins bliver opdateret, kan de udvikle en konflikt med de andre komponenter, som ikke er blevet opdateret. Opdatering af de andre komponenter kan gendanne din site. Se følgende for at opdatere en komponent af din site:

Hvid skærm uden PHP-fejl

Hvis du har en hvid skærm, og din fejlfinding ikke viste en PHP-fejl, bør du undersøge følgende:

  1. Sørg for, at wp-content/themes-mappen findes.
  2. Bekræft, at tilladelserne er korrekte for wp-content- og themes-mapperne.
  3. Bekræft, at mappen med dit aktive tema også har de korrekte tilladelser.
  4. Sørg for, at mappen med dit aktive tema har filer i den.
  5. Se, om der også er et standardtema i wp-content/themes-mappen. WordPress indlæser automatisk standardtemaet, hvis det aktive tema ikke er tilstede.
  6. Bekræft, at index.php-filen i rodmappen ikke mangler eller er tom.
  7. Bekræft, at dit temas index.php-fil ikke mangler eller er tom.

Næste trin

  • Hvis problemet fortsætter efter ovenstående fejlfinding, er du måske nødt til at fjerne og installere dit tema igen.

Flere oplysninger