WordPress Hjælp

Ret fejl i kernefil i WordPress

Efter bekræftelse på, at du oplever en fejl med en WordPress-kernefil, kan du forsøge at føre din site tilbage til en fungerende tilstand.

Bemærk: Hvis din hjemmeside er på Managed WordPress-hosting, vil WordPress-kernefilerne være forudinstallerede som en del af hostingplanen. WordPress er også altid opdateret, så du bør ikke opleve fejl med kernefilerne.
Advarsel: Du bør altid sikkerhedskopiere din hjemmeside, før du foretager nogen ændringer.

Forstå en WordPress-relateret PHP-fejl

Hvis din tidligere fejlfinding afslørede en PHP-fejl, kan du bruge følgende tabel som hjælp til at forstå fejlen.

FejltypeDefinition og næste trin
E_ERRORDette er en alvorlig fejl, som afslutter script. Disse sker typisk ved at kalde et ikke-eksisterende objekt som f.eks. en klasse eller funktion. Dette kan ofte forekomme ved inkompatibilitet mellem versioner. Du bør herefter opdatere din WordPress-version, temaer og plug-ins.
E_WARNINGen advarsel på kørselstidspunktet forårsager ikke afslutning af script. Disse er potentielle problemer, som forekommer, men ikke standser behandling af PHP. Disse kan ofte inkludere advarsler om frarådelse, hvilket indikerer, at din kode måske bruger en ældre version af PHP, og skal opdateres. En advarsel i dine PHP-logfiler har ikke nødvendigvis relation til det problem, du oplever.
E_PARSEDette er fortolkningsfejl af kompileringstid. Det antyder som regel en PHP-syntaksfejl, såsom et manglende semikolon ;, parentes (), kantet venstreparentes eller kantet højreparentes {}, eller alle andre syntaksfejl. Du bør gennemgå filen og linjen, som er specificeret i fejlmeddelelsen og se efter potentiel syntaksfejl.
E_NOTICEDisse er typisk PHP-fejl, som ikke forårsager afslutning af script. De indikerer, at der kan være et problem, men det er måske en del af den normale kørsel af scriptet. En almindelig årsag er brug af en PHP-variabel, som ikke er defineret. En bemærkning i dine PHP-logfiler har ikke nødvendigvis relation til det problem, du oplever.

Opdater WordPress til den seneste version

Opdatering af WordPress til den seneste version vil opdatere og erstatte alle kernefilerne, hvilket ofte løse fejl med relation til kernefiler. Hvis fejlen forhindrer adgang til dit WordPress-kontrolpanel, skal du måske opdatere kernefilerne via FTP.

Opdatér dine WordPress- komponenter

Når din WordPress-version, tema eller plug-ins bliver opdateret, kan de udvikle en konflikt med de andre komponenter, som ikke er blevet opdateret. Opdatering af de andre komponenter kan gendanne din site. Se følgende for at opdatere en komponent af din site:

Flere oplysninger